Utbildnings- och utvecklingsprojekt

Campus Nynäshamn skapar möten som förändrar världen. Detta gör vi bland annat genom att driva efterfrågade utvecklingsprojekt. Just nu har vi flera spännande projekt som bidrar till att arbetsliv och utbildning utvecklar varandra inom områden såsom:

  • Samverkan och brobygge mellan utbildning och arbetsliv.
  • Riktad kompetensutveckling
  • Utveckling av pedagogiska metoder
  • Integration
  • Digitalisering