Mest efterfrågad

Yrkeshögskolestudier på Campus Nynäshamn

De flesta av våra utbildningar är heltidsutbildningar och kräver ofta upp till 40 timmars studietid per vecka. Planera din tid väl och ta del av studietekniktips för effektiva studier

Kurserna läses nästan alltid en i taget i den ordningsföljd som finns angiven i utbildningsplanen och schemat vid utbildningens start. I några av våra utbildningar går LIA-kurser parallellt med en annan kurs. Alla kurser innehåller obligatoriska, betygsgrundande moment.

Även LIA-kursen är en heltidskurs och du förväntas vara på din LIA-plats under dess ordinarie arbetstider.

I kursbeskrivningen för varje kurs ser du vilka mål som ska vara uppfyllda för att klara kursen samt vilka betygskriterier som gäller. Betygen man kan få är: ej godkänt, godkänt eller väl godkänt.

Om du endast behöver läsa en specifik delkurs i utbildningen, deltar du i den kursen enligt ordinarie utbildningsschema tillsammans med andra som läser hela utbildningen.

Hela utbildningen utgår från den digitala lärplattformen. Här sker kommunikation med lärare. Här finns kursmaterial samt inlämningsuppgifter och prov.

Är föreläsningar som inkluderar dialog och reflektion mellan lärare och studerande och studerande emellan. När du pluggar hos oss tillhör du en studiegrupp där du förväntas delta och bidra. Vi vet också att det är i samtal med andra man lär sig mest. Föreläsningarna spelas in och läggs upp på lärplattformen för repetition och reflektion.

Är träffar som omfattar praktiska moment, färdighetsträning, kunskapskontroll eller gästföreläsningar på Campus Nynäshamn eller en branschrelevant plats.

Är din egen pluggtid och består vanligtvis av att läsa, skriva, räkna, lösa problem eller praktisk övning. Plugga eller öva för dig själv eller besök ett lärcentrum nära dig för att hitta en motiverande studiemiljö, med sällskap och rutiner. Du är självklart alltid välkommen till oss i Nynäshamn.

För att bli bra på att plugga är god studieteknik en stor fördel. Läs mer om studieteknik i lärplattformen eller besök vår studiestuga. Att plugga smart är något alla kan lära sig – inte något som man bara ”kan”.

Är skriftliga, praktiska eller kan genomföras i grupp i ett seminarium. De kan genomföras genom ett individuellt, skriftligt prov, en hemuppgift i grupp/individuellt eller genom praktiska prov på plats på Campus Nynäshamn eller branschrelevant arbetsplats. Att något är obligatoriskt innebär att du måste delta för att kunna klara kursen. Om du är sjuk eller på annat sätt frånvarande behöver du informera utbildningsledaren och kursledaren och ta reda på när nästa examinationstillfälle ges.

Saknar du något på denna sida?

På campusnynäshamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?