Möten som förändrar världen

Ett näringslivs- och innovationscenter kan rusta Nynäshamn för framtiden

Människor i grupp på Campus Nynäshamn

Jonas Wångenberg, TREAL Fastighetsutveckling AB, Lena Hentschel, näringslivsstrateg, Nynäshamns kommun, Lasse Sahlin, utvecklingsledare, Campus Nynäshamn, Malin Wilje, biträdande rektor, Campus Nynäshamn, Petra Kålbäck, tf. kommundirektör, Nynäshamns kommun, Anneli Sahlin, rektor, Campus Nynäshamn, Kristina Bolin, kompetensmäklare, Campus Nynäshamn, Mikaela Almerud, vice vd, Faugert & Co, Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, Jönköping University, Martine Prinselaar, biträdande utvecklingsledare, Campus Nynäshamn, Mikael Persson, ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, Nynäshamn kommun, Camilla Irenmark, vd Nynäshamns Centrum Förvaltning

Kommunen behöver ta en mer aktiv roll för att stärka sin attraktivitet. Det konstaterar Mikaela Almerud i rapporten ”Ett näringslivs- och innovationscenter i Nynäshamn?” Hon pekar på hur en attraktiv mötesplats kan möta kommunens utmaningar kopplat till kompetensförsörjning, utbildningsnivå och företagsklimat.

Mikaela Almerud

Mikaela Almerud, Faugert & Co

Nynäshamn är sämre rustat för framtiden än jämförbara kommuner. En av anledningarna är att Nynäshamn inte omfattas av spridningseffekterna från Stockholm i samma utsträckning som andra pendlingskommuner. För en långsiktig positiv utveckling kopplat till demografi, utbildningsnivå, arbetsmarknad och ekonomi behöver kommunen ta en mer aktiv roll och utforma strategier för att stärka sin attraktivitet på egen hand. Det konstaterar utredaren Mikaela Almerud, Faugert & Co., i rapporten ”Ett näringslivs- och innovationscenter i Nynäshamn?” som presenterades i ett seminarium på Campus Nynäshamn den 25 november 2022.

Rapporten lyfter fram ett antal centrala utmaningar för Nynäshamns kommun, exempelvis låg utbildningsnivå, hög ungdomsarbetslöshet och en stor andel äldre i befolkningen. Trots att Nynäshamns företagare skattar kommunens näringslivsarbete högre än tidigare år, är ett stärkt företagsklimat avgörande för kommunens utveckling. Nynäshamn präglas av högt nyföretagande med en stor andel småföretag, som också står för den största andelen av de kommunala skatteintäkterna. Samtidigt är företagens ekonomiska avkastning jämförelsevis låg och nästan alla företagare upplever begränsningar i sina tillväxtmöjligheter. Det största hindret är svårigheter att hitta kompetens. Nästan var fjärde företagare i Nynäshamn har övervägt att flytta till en annan kommun med bättre företagsklimat.

Charlotta Mellander

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Jönköping University

Goda förutsättningar att stärka Nynäshamns attraktivitet

Mikaela Almerud pekar dock på Nynäshamns utmärkta förutsättningar. Utöver naturen, närheten till Stockholm och etableringen av Norviks hamn, erbjuder lärcentret Campus Nynäshamn, som enda kommun i region Stockholm, tre skolformer under samma tak. Verksamhetens huvuduppdrag är att kompetensförsörja näringslivet och erbjuda utbildningar som leder till jobb. Vidare är inrättningen av Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden ett viktigt steg för att uppnå kommunens vision: ”Nynäshamns kommun är sammanhållen, levande och stolt med hållbar utveckling i fokus där det finns möjligheter för alla”. Mikaela Almeruds analys visar att ett näringslivs- och innovationscenter kan vara ett kraftfullt verktyg för att stärka kommunens tillväxt och attraktionskraft.

Behov av en mötesplats för utbildning, näringsliv och innovation

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Jönköping University, bekräftade analysen under seminariet. För att stärka attraktionskraften krävs en hagelskur av parallella insatser där centrala aktörer kontinuerligt arbetar mot samma mål, en process som aldrig tar slut. En förtätning av stadskärnan och satsningar kopplat till Nynäshamns havsnära läge är enligt Charlotta Mellander exempel på goda förutsättningar som kommunen kan dra nytta av. Att bygga upp yrkeshögskoleutbildningar i Campus Nynäshamns regi, är en annan sådan satsning. Via uppdraget att kompetensförsörja näringslivet lockar utbildningarna studerande i åldern 18–35 år, en målgrupp som är helt nödvändig för att stärka en plats. Charlotta menar att ett näringslivs- och innovationscenter kan skapa kraften som krävs för att fler unga ska vilja stanna i Nynäshamn och fylla det nödvändiga behovet av en attraktiv mötesplats för utbildning, näringsliv och innovation.

Företagen positiva till näringslivs- och innovationscenter

Det sistnämnda håller nynäshamnsföretag och nationella företag kopplade till kommunen med om. Rapporten från Faugert & Co. visar att företagen ser svårigheten att attrahera investeringar och nya företagsetableringar samt kompetensbristen som de främsta hindren för tillväxt i Nynäshamns kommun. Tre av fyra företag tror att ett näringslivs- och innovationscenter skulle bidra till att möta dessa utmaningar och skapa mervärden som bättre kompetensförsörjning, ökad attraktionskraft för Nynäshamn, ökad samverkan mellan olika sektorer och ökad tillväxt. Denna bild bekräftas av de fallstudier som genomförts inom ramen för rapporten. En mötesplats likt ett näringslivs- och innovationscenter har stärkt kompetensförsörjningen och företagsklimatet, bidragit till kunskapsöverföring, höjt attraktiviteten och ökat utbildningsnivån i kommunerna i samtliga fall. Ett särskilt intressant exempel är Campus Västervik vars mätningar visar att 70 procent av deras studerande aldrig hade påbörjat en högre utbildning om den inte funnits tillgänglig lokalt.

Mikaela och Charlotta med blommor

"Ge unga en positiv bild av Nynäshamn"

Charlotta Mellander framhåller betydelsen av ett lärcentrum som ger medborgare möjlighet att förkovra sig utan att flytta, såväl som att utbildningarna matchar det närliggande arbetslivets kompetensbehov. När Nynäshamn i nästa steg börjar titta på vilka verksamheter som behöver finnas i ett näringslivs- och innovationscenter rekommenderar hon att vara lyhörd för de ungas behov. Om kommunen vill att de studerande ska stanna är det viktigt att ge dem en positiv bild av Nynäshamn. Vidare är det viktigt med ett gemensamt mål för verksamheten och kommunens utveckling. I detta perspektiv behöver man inte nödvändigtvis fokusera på tillväxtmåttet, man kan gärna titta på hur människor trivs. Mötesplatser är en viktig faktor för människors välmående, speciellt på mindre platser, visar Charlotta Mellanders forskning Som beslutsfattare bör man också ställa sig frågan ”Vad skulle Nynäshamn vara utan det här?”, avslutar Charlotta Mellander.

Medverkande

Mikael Persson, ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden, Nynäshamn kommun
Mikaela Almerud, vice vd, Faugert & Co
Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, Jönköping University
Petra Kålbäck, tf. kommundirektör, Nynäshamns kommun
Helena Matthews, näringslivschef och chef för Näringslivs- och arbetsmarknadsförvaltningen, Nynäshamns kommun
Nina Munters, tillväxtstrateg, Nynäshamns kommun
Camilla Irenmark, vd Nynäshamns Centrum Förvaltning
Jonas Wångenberg, TREAL Fastighetsutveckling AB
Karl-Johan Grem, P&E Fastigheter
Lena Hentschel, näringslivsstrateg, Nynäshamns kommun
Nikole Kringos, professor Highway Engineering, KTH Royal Institute of Technology
Sebastiaan Meijer, prof.dr.ir., KTH Royal Institute of Technology
Anneli Sahlin, rektor, Campus Nynäshamn
Malin Wilje, biträdande rektor’, Campus Nynäshamn
Lasse Sahlin, utvecklingsledare, Campus Nynäshamn
Martine Prinselaar, biträdande utvecklingsledare, Campus Nynäshamn
Anna Moore, kommunikatör, Campus Nynäshamn
Kristina Bolin, kompetensmäklare, Campus Nynäshamn
Tuva Senneby, utbildningssamordnare, Campus Nynäshamn

Saknar du något på denna sida?

På campusnynäshamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?