På uppdrag av arbetslivet

Neuropsykiatrisk funktionsvariation

Med en påtaglig ökning av diagnoser relaterade till neuropsykiatriska funktionsvariationer och en snabb utveckling av forskning och metoder inom området, är behovet av kompetensutveckling för medarbetare inom samhällsviktiga organisationer såsom skola, vård och omsorg mer akut än någonsin.

Utbildningen är en vidareutbildning för yrkesverksamma inom skola, vård och omsorg. Yrkeserfarenhet är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningens innehåll eftersom kopplingen mellan teori och praktik är en röd tråd i utbildningen både vid erfarenhetsutbytet mellan de studerande och vid tillämpning i egen praktik.

 

Om utbildningen

Utbildningen bedrivs distansförlagd på kvartsfart och omfattar 40 YHP. Den omfattar fyra platsträffar på Campus Nynäshamn där man även kan välja att delta digitalt/hybrid. Upplägget innebär i regel en föreläsning i veckan med tillkommande självstudier.

Nästa utbildningsstart: 4 november 2024

kommer även finnas en start våren (mars) 2025

 • Neuropsykiatriska funktionshinder – hur dessa yttrar sig och påverkar genom livet
 • Grupper som riskerar att inte uppmärksammas t ex personer med annat förstaspråk än svenska,
  personer med alkohol- och narkotikaproblem, äldre samt flickor och kvinnor
 • Hur en neuropsykiatrisk utredning genomförs
 • Samsjuklighet
 • Metoder för att förebygga utmanande beteende
 • Samverkan och samverkansaktörer
 • Modeller för vård- och stödsamordning
 • Arbetssättet Individens behov i centrum (IBIS) samt samordnad individuell plan (SIP)
 • Bemötande; olika metoder inom tillämpad beteendeanalys (TBA) så som lågaffektivt bemötande, positiv förstärkning etc.
 • Bemötande mot vårdnadshavare, föräldrar, anhöriga
 • Påverkan av individuell kravbild, bemötande samt affektnivå mot klient/brukare
 • Insatser för jämställdhet
 • Lagar och förordningar så som socialtjänstlagen, OSL, LVU, LVM, LSS, LSU, HSL,
 • Barnkonventionen.


 • Upptäcka och bedöma symtom på neuropsykiatriska funktionshinder inklusive samsjuklighet
 • Använda sig av individanpassat arbetssätt
 • Använda individanpassade metoder vid utmanande beteende
 • Förståelse för hur NPF-diagnos påverkar genom hela livsloppet
 • Arbeta i samverkan med andra aktörer för ökad vård- och stödsamordning
 • Arbeta för ökad jämställdhet för personer med neuropsykiatriska funktionshinder
 • Tillämpa gällande lagar och förordningar


 • Planera, implementera och utveckla
 • Öka kvaliteten i det egna arbetet med patienter/brukare/elever och närstående och i samverkan med andra aktörer
 • Samverka för sammanhållet stöd och sammanhållen vård


Förkunskapskrav 1 år halvtid av arbete inom skola, hälso- och sjukvård, socialt arbete inklusive elevhälsa som t ex socialsekreterare, handläggare inom LSS, kurator, sjuksköterska, undersköterska, socialpedagog, behandlingspedagog, stödpedagog eller arbete inom polisen.

I samband med din ansökan behöver du styrka dina förkunskapskrav.

Saknar du något på denna sida?

På campusnynäshamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?