Utbildning är nyckeln till din framtid

Vuxenutbildning

Här kan du skaffa dig behörighet för högre studier, eller satsa på en efterfrågad yrkesutbildning. Om du är ny i Sverige är du välkommen till oss att lära dig svenska. Vi öppnar vägar till många nya möjligheter.

Vuxenutbildningen finns på grundläggande och gymnasial nivå. Här hittar du utbildning i svenska för invandrare, yrkesutbildning på gymnasial nivå (yrkesvux) och särskild utbildning för vuxna.

Tillsammans med våra studie- och yrkesvägledare kan du göra din individuella studieplan.

På Campus Nynäshamn börjar framtidsdrömmen, du bestämmer var den slutar.

Studier inom Vuxenutbildningen skiljer sig från grundskola och ungdomsgymnasiet. Kursplaner och betygskriterier är det samma men generellt kan man säga att studierna är mer koncentrerade och antalet undervisningstimmar är färre. Du får ta mer ansvar men får samtidigt en större frihet att lägga upp studierna som du själv vill. Du har möjlighet att studera dina kurser i olika studietakter.

Undervisningen bedrivs i klassrummet eller på distans men oftast på ett flexibelt sätt genom en kombination av klassrumsundervisning med distansstudier. Undervisningen utgår från vår lärplattform itslearning som gör dina studier tillgängliga i en digital lärmiljö. Beroende på vilken studieform du väljer påverkas också det sätt som du studerar på.

Att studera flexibelt eller på distans kan ha många fördelar. Ibland behöver man komma ifrån hemmet och studera i lugn och ro. Det kan också vara trevligt att träffa andra studerande och utbyta erfarenheter. Vi vill ge dig de bästa förutsättningarna för att du ska nå målet med dina studier. Om du studerar på distans eller på annan ort kan du använda Campus Nynäshamns lokaler för dina studier. Vi har rum för studier i en inkluderande miljö och samvaro.

Campus Nynäshamn är kommunens lärcentrum för vuxnas lärande.

Vuxenutbildningens grundläggande och gymnasiala kurser är kostnadsfria och studiemedelsberättigade. Läs mer om studieekonomi här.

Behöver du ett betyg i en kurs? På Campus Nynäshamn kan du ansöka om att göra en prövning i Svenska För Invandrare (SFI) eller i de grundläggande och gymnasiala kurser som erbjuds under pågående termin, se aktuella kurser i kurslitteraturlistan.

Du läser på egen hand in en hel kurs enligt gällande kursplan och sedan gör du ett muntligt och/eller skriftligt prov. Undervisning/handledning och läromedel tillhandahålls inte i samband med prövning. Läraren ger information om kunskapskrav i den aktuella kursen samt gör upp en plan för prövningstillfällen och examinationer som du ska göra. Tänk på att inläsningen inför en prövning är omfattande då innehållet i prövningen motsvarar poängvärdet och samtliga kunskapskrav för den aktuella kursen. Läs mer om prövning hos Skolverket.

Hösten 2023 genomförs prövningar inom vuxenutbildningen enligt följande:

  • Prövningar genomförs vecka 6 (5-9 februari) - ansök senast 14 januari 2024.

Du ansöker om prövning genom att logga in på ansökningsportalen. Du måste tydligt ange i rutan för Övriga upplysningar vilken kurs du önskar göra prövning i.

Din ansökan behandlas av studie- och yrkesvägledare först när all information finns i ansökan och du har laddat upp dina betyg. Datum och tid för prövningen bestäms när din ansökan är godkänd.

Avgift för prövning är 500 kr och återbetalas inte om du uteblir från prövningen.

F-prövning

Har du studerat på Campus Nynäshamn och inte nått godkänt i en kurs? Då kan du göra en F-prövning inom 12 månader från betygsättning för möjligheten att nå ett godkänt betyg.
Kontakta din lärare i kursen för planering. Det är kostnadsfritt att göra en F-prövning.

Ej studiemedel för prövning

Prövning eller F-prövning berättigar inte till studiemedel från CSN.

Du som tidigare haft svårt i skolan kan behöva stöd för att komma igång med dina studier igen. Vi kan göra en individuell studieplanering tillsammans med dig, som kan leda till att du får extra handledning eller anpassad studiegång. Läs mer om olika former av stöd här.

Vill du söka till en utbildning som inte finns i Nynäshamns kommun?

Om du vill ansöka till kurser/kurspaket som Campus Nynäshamn inte erbjuder måste din ansökan skickas till studievägledare för handläggning. Din ansökan kommer att prövas utifrån aktuella styrdokument, förordningar och ekonomiska resurser. Du får svar per e-post senast två veckor innan kursstart.

Ansökan till studier i annan kommun ska vara Campus Nynäshamn tillhanda:

  • senast 5 februari 2024 för kurser som startar i mars 2024.

Så här söker du utbildning hos annan vuxenutbildning än Campus Nynäshamn

  1. Gå in på webbsidan för den kommun där du har hittat kursen/utbildningen och skicka in ansökan.
  2. Ladda ner ansökningen som PDF-dokument (du hittar den på webbansökan under menyval "Min sida" och "Uppladdade dokument"). Skriv sedan ut ansökan. I ansökan ska du motivera varför du vill eller behöver läsa kursen/kurspaketet. Skriv under ansökan på sista sidan samt datum för underskrift. Om du vill skicka dokumentet till Campus Nynäshamn per e-post så behöver du skanna eller fotografera ansökan (all information på ansökan måste finnas med på bilden).
  3. Skicka ansökan och kopia på dina betyg till studievägledare på Campus Nynäshamn (se adress och e-postadress nedan).

Här kan du läsa mer om att ansöka till vuxenutbildning i annan kommun samt de styrdokument som din ansökan prövas utifrån.

Kontakt för ansökan till SFI/SFX i annan kommun

Skicka underskriven ansökan, kopia på betyg samt en motivering till varför du vill eller behöver läsa SFI/SFX i annan kommun till:
Marianne Gråsten, e-post: marianne.grasten@nynashamn.se.

Kontakt för ansökan till grundläggande kurser i annan kommun

Skicka underskriven ansökan, kopia på betyg samt en motivering till varför du vill eller behöver studera grundläggande kursen till:
Marianne Gråsten, e-post marianne.grasten@nynashamn.se

Kontakt för ansökan till gymnasiala kurser samt kurspaket i annan kommun

Skicka underskriven ansökan, kopia på betyg samt en motivering till varför du vill eller behöver studera gymnasiala kursen/kurspaketet till:
Helén Wessman, e-post helen.wessman@nynashamn.se

Kontakt för ansökan till distansstudier hos NTI-skolan

Mejla dina önskemål om kurs och kursstart (måndagar) till studie- och yrkesvägledare utan att ansöka direkt till NTI:
Helén Wessman, e-post helen.wessman@nynashamn.se

Om du vill skicka din ansökan till oss per post så använder du följande adress:

Campus Nynäshamn
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn

Om du bor i en annan kommun än Nynäshamn så ansöker du till våra utbildningar på Campus Nynäshamn på följande sätt:

  1. Gör en ansökan till utbildningen i vår ansökningsportal.
  2. Skriv sedan ut ansökan och skicka den till vuxenutbildningen i din hemkommun. Du hittar en PDF-version av ansökan under "Uppladdade dokument" på "Mina sidor" i ansökningsportalen. Du laddar ner ansökan och skickar den till din hemkommun för hantering. Ta reda på om din kommun önskar att du skickar in digitalt eller via post.

Det är sedan din hemkommun som tar beslutet om de beviljar eller avslår kostnaden för utbildningen. Din hemkommun måste meddela beslutet till Campus Nynäshamn senast sista ansökningsdag.

Har du frågor kring hanteringen av din ansökan så kontaktar du vuxenutbildningen i din hemkommun.

Ansökan

Du ansöker till kurser och utbildningar hos Campus Nynäshamn på ansökningsportalen.

Kom ihåg att ladda upp dina betyg från studier i andra skolor än Campus Nynäshamn på ansökningsportalen.

Grundläggande kurser

  • Nästa kursstart 8 januari 2024. Ansökan är öppen till och med 17 december 2023.

Gymnasiala kurser

  • Nästa kursstart 8 januari 2024. Ansökan är öppen till och med 17 december 2023.

Ansöka om utbildning i annan kommun

Ansökan till studier i annan kommun ska vara Campus Nynäshamn tillhanda:

  • senast 19 november för kurser som startar i januari 2024.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut per e-post senast en vecka innan kursstart. Du kan även se ditt antagningsbesked på ansökningsportalen under flik Mina sidor och menyval Uppladdade dokument.

På campusnynäshamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?