Utbildning är nyckeln till din framtid

Undersköterska

Vill du utbilda dig till en efterfrågad yrkesroll? Utbildningen öppnar vägar till ett arbete med varierade arbetsuppgifter och arbetsplatser

Utbildningen genomförs med ett flexibelt upplägg där undervisning i klassrum kombineras med distansstudier.

I utbildningen erbjuds stöd i svenska språket (yrkessvenska) både integrerat i undervisningen av yrkeskurserna och som separat lektionstid.

På grund av den rådande coronapandemin genomförs utbildningen för närvarande i högre utsträckning genom distanslektioner via lärplattformen itslearning.com.

Praktik (apl)

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (apl) där du får möjlighet att se olika typer av verksamheter och att pröva dina teoretiska kunskaper i den praktiska vardagen på en arbetsplats. Apl genomförs i samverkan med arbetsgivare inom Nynäshamns kommun.

Utbildningens innehåll

Kurser som ingår i Undersköterska, totalt 1.500 poäng

Undersköterskeutbildningen är en fördjupningssutbildning till vårdbiträdesutbildningen.

  • Vårdbiträde, 800 poäng
  • Omvårdnad 2, 100 poäng
  • Social omsorg 2, 100 poäng
  • Vård och omsorgspecialisering, 100 poäng
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning, 100 poäng
  • Psykiatri 2, 100 poäng
  • Hälso- och sjukvård 2, 100 poäng
  • Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng
  • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng

I utbildningen erbjuds stöd i svenska språket (yrkessvenska).

Behörighetskrav

Du är behörig att söka grundläggande vuxenutbildning från och med 1 juli det år som du fyller 20 år.

Förkunskapskrav: gymnasialt yrkespaket Vårdbiträde samt godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Antagna studerande till undersköterskeutbildningen ska lämna utdrag ur Polisens belastningsregister (Utdrag enligt 9§ lagen (1998:620) om belastningsregister) i samband med utbildningsstart.

Ansöka

Utbildningen startade 9 augusti 2021. Nästa möjlighet att söka utbildningen är under våren 2022 med kursstart augusti 2022.
Kom ihåg att bifoga dina betyg från studier i andra skolor än Campus Nynäshamn.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas per epost minst en vecka innan kursstart.

Saknar du något på denna sida?