Vi skapar möten som förändrar världen

Ansökningar

Beroende på ditt val av studienivå och inriktning väljer du ansökningsväg här nedan.

Vuxenstudier

 • svenska för invandrare (SFI)
 • grundläggande vuxenutbildning
 • gymnasial vuxenutbildning
 • yrkesintroduktion
 • yrkesutbildning på gymnasial nivå (yrkesvux)
  • Barnskötare
  • Frisöraspirant
  • Restaurangutbildning
  • Undersköterska
  • Vårdbiträde
  • Yrkesförare

YH-utbildning med restplatser hösten 2021

 • Automationsspecialist
 • Marintekniker
 • Solenergitekniker

YH-utbildning med start våren 2022

 • Bryggeritekniker

Saknar du något på denna sida?