Möten som förändrar världen

Näringsliv + utbildning = innovation

Samskapande handlar om att utveckla något nytt tillsammans. En grundsten i arbetet där vi tillsammans med näringslivet tittar framåt för ökad grad av innovation och ett hållbart nyttiggörande av resurser för att möta dagens och framtidens kompetensbehov.

Triangel mellan näringsliv, utbildning och innovation med Campus Nynäshamnslogga i mitten

Nynäshamnsmodellen bygger på att använda Kunskapstriangeln som modell och angreppssätt för att stödja Campus Nynäshamn och kommunen i vår fortsatta utveckling där näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, vuxnas lärande och individens möjlighet till lokala utbildningsalternativ står i centrum.

Den framtagna rapporten bör ses som ett försök att sammanfatta intrycken från ett antal aktiviteter och diskussioner, med utgångspunkt i Kunskapstriangelns logik och syfte, där nyttiggörande, samverkan och samskapande banar väg för innovation.

Slutsatser

Tillväxt

Väx med oss i Nynäshamn – där havet och livet möts” Med ett Europa och Sverige som storsatsar på grön omställning och där vi passerat tipping point för klimatfrågans vara eller icke-vara som central i alltifrån affärsutveckling till politiska beslut, företagsledning och utbildningsplaner, och ett Nynäshamn på frammarsch, är det avgörande att politik, offentlig förvaltning och näringsliv arbetar fram en tydlig aktivitetsplan för att åstadkomma väsentliga steg framåt avseende kompetens- och näringslivsutveckling i kommunen. Därför är det extra glädjande att studera Nynäshamns webb och läsa texten under rubrik “Tillväxt”.

Nynäshamn och Hållbar Blå Näring
Som ortsnamnet signalerar finns en resurs i form av hamnen, dess befintliga och framtida verksamheter kopplat till den hållbara blå näringen, ett av Europas fokusområden för en grön omställning. Det finns också en livsmedelsindustri med stora naturtillgångar i kommunen och en strategiskt välplacerad bryggerinäring. Tillsammans bör dessa verksamheter, branscher och naturtillgångar pocka på uppmärksamhet och uppmana till handling.

Transporter och logistik
Med hamnen och den marina miljön, landsväg och järnväg och därtill tillgänglig mark för nybyggnation samt redan etablerade goda kontakter med KTH, finns stora möjligheter att utveckla forskningsområden och ny verksamhet inom transport och logistik där Nynäshamn har en strategisk geografisk placering.

Höja utbildningsnivån
Den genomsnittliga utbildningsnivån i kommunen är jämförelsevis låg. Genom att väva in kompetensutveckling och utbudet av utbildning på Campus Nynäshamn i alla beslutsnivåer och sammanhang kan man identifiera och verkställa utbildningsinsatser lokalt, både för befintlig befolkning och för att attrahera nya invånare och företag till kommunen. Detta har Campus Nynäshamn redan börjat arbetet med och det bör finnas all anledning att alla parter storsatsar på att samskapa en lokalmiljö som är Stolt och Efterfrågad.

Rapportens slutord

Mötesplatsen Campus Nynäshamn med ett starkt Näringslivs- och Innovationscentrum leder väg till och samskapar en stärkt identitet med utgångspunkt i Stolt och Efterfrågad som genererar en positiv självbild för kommunen och dess invånare, där man tillsammans och i enlighet med uppställda hållbarhetsmål tillvaratar kommunens unika resurser, goda partnerskap och framtidsvision. Med utgångspunkt i Kunskapstriangelns logik och en kraftfull satsning på samskapande i varje steg i en gemensamt fastställd men fortsatt formbar handlingsplan, bygger man tillsammans framåt och mot Nynäshamn 2025/2030/2040.


Läs rapporten i sin helhelt Pdf, 300.3 kB.

Saknar du något på denna sida?

På campusnynäshamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?