Utbildning är nyckeln till din framtid

Svenska för invandrare (SFI)

Är du ny i Sverige och vill lära dig det svenska språket? Då ska du söka SFI.

Tillsammans med oss kan du lära dig att utveckla ett användbart andraspråk. Efter avslutad kurs får du ett betyg eller ett intyg. Campus Nynäshamn erbjuder lektioner dagtid, kvällstid och på distans. Du kan välja att kombinera SFI med arbete, praktik eller andra kurser och utbildningar.

Vem kan studera på SFI?

Du som anmäler dig till SFI:

  • ska vara folkbokförd i Nynäshamns kommun
  • måste ha uppehållstillstånd
  • måste vara minst 16 år

Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt - arbete, studier - och vara bosatt i Nynäshamn.

Olika studievägar 

På SFI studerar du på olika kurser och på olika studievägar. Dina förkunskaper i svenska och din utbildningsbakgrund bestämmer vilken nivå du börjar på och vilken kurs du kommer att bli inskriven på.

O‌lika studievägar

Skriv tabellbeskrivning här

Studieväg, kurs

Utbildningsbakgrund

Studieväg 1. Kurs A-B

0-6 år i skolan

Studieväg 2. Kurs B-C

6-9 år i skolan

Studieväg 3. Kurs C-D

9-12 år i skolan

Kurstider SFI

Lektionstiden är vanligtvis 15 timmar per vecka, med undantag för kvälls- och distansstudier. På SFI räknas 40 timmar per vecka som heltidsstudier. Det innebär att deltagarna förväntas studera på egen hand utanför lektionstid.

L‌ektionstid per vecka

Skriv tabellbeskrivning här

Grupp

Antal lektionstimmar per vecka

Dagtid:

4 timmar per dag, 4 dagar i veckan

Kvällstid:

2 timmar per dag (kl 18-20), 2 dagar i veckan

Distans:

ca 2 timmar per dag, 4 dagar i veckan

På grund av Coronapandemin så genomförs för närvarande de flesta lektioner på distans med hjälp av lärplattformen itslearning, Zoom och digitala läromedlet Lunis.

Om du har lektion på Campus: vänta på din lärare vid hissarna på plan 3 (hissar till plan 6 och Campus Nynäshamn är låsta). Kom ihåg att hålla avstånd.

Kursstart SFI

Nästa kursstart är 18 oktober.

Du som vill studera på SFI registrerar dig via Webbansökan. Skapa ett konto och ange ditt telefonnummer och mejladress. Du blir sedan kallad till ett möte med studie- och yrkesvägledare.

Saknar du något på denna sida?