Utbildning är nyckeln till din framtid

Ansöka om utbildning i annan kommun

Följande information vänder sig till dig som är folkbokförd i Nynäshamn och söker utbildningar inom SFI, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning i en annan kommun än Nynäshamn.

Söker du en utbildning i en annan kommun måste din hemkommun först yttra sig. I Nynäshamns kommun är det vuxenutbildningens studie-och yrkesvägledare som granskar och bedömer ansökningar till andra kommuner. Beslut fattas av rektor för Campus Nynäshamn.

Vem har rätt att söka till utbildningar i andra kommuner?

Alla personer som bor i Nynäshamns kommun och som har ett svenskt personnummer har rätt att söka utbildningar i andra kommuner.


Vem blir beviljad utbildning i andra kommuner?

I 20 kap. 11, 19, 20 och 28 §§, skollagen (2010:800) finns bestämmelser om rätt och behörighet att delta i kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare.

Prioriteringar

I 3 kap. 8§, Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning Finns det fler sökande till utbildningar utanför kommunen än resurser så prioriteras ansökningarna enligt 3 kap. 8§, Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. I klartext innebär förordningen att de med kortast utbildning prioriteras framför de med en längre utbildning.

Vad ska finnas med ansökan?

Ansökan som lämnas för yttrande till Nynäshamn ska innehålla följande:

  • Personbevis
  • Tidigare betyg (grundskola/gymnasieskola/högskola eller motsvarande)
  • Ansökningshandlingar ifyllda från mottagande kommun
  • Personligt brev med kontaktuppgifter som förklarar mål och syfte med ansökan om det inte framgår av ansökningshandlingarna.

Det är viktigt att ett vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare har ägt rum – antingen på Campus Nynäshamn eller hos mottagande kommun.

Den som har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning, har rätt att delta i sådan utbildning även i en annan kommun än hemkommunen, om utbildningen tillhandahålls där. I ett sådant fall ersätter hemkommunen den mottagande kommunens kostnader.

Rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning har vuxen från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år, om han eller hon 1. är bosatt i landet, 2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och 3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Bedömning av elevs förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen görs av studie-och yrkesvägledare. Beslut fattas av rektor.

Den som har rätt att delta i gymnasial vuxenutbildning, har rätt att delta i sådan utbildning i en annan kommun än sin hemkommun eller ett landsting om utbildningen finns där och inte erbjuds av hemkommunen. I ett sådant fall ersätter hemkommunen den mottagande kommunens kostnader.

Rätt att delta i gymnasial vuxenutbildning har vuxen från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år alternativt tidigare om eleven har gymnasieexamen, studiebevis eller slutbetyg från gymnasiet, och 1. är bosatt i landet, 2. saknar grundläggande behörighet till högskolestudier, och 3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Bedömning av elevs förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen görs av studie-och yrkesvägledare. Beslut fattas av rektor för Campus Nynäshamn.

Den som har rätt att delta i SFI, har rätt att delta i sådan utbildning i Nynäshamn. Samverkansöverenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län finns för SFX och SFI-Bas. För SFX och SFI-Bas ersätter hemkommunen den mottagande kommunens kostnader.

Rätt att delta i SFI har vuxen från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 16 år, om han eller hon är bosatt i landet samt saknar grundläggande kunskaper i svenska.

Ansökan

Ansökan till studier i annan kommun ska vara Campus Nynäshamn tillhanda:

  • senast 19 november 2023 för kurser som startar i januari 2024.

Saknar du något på denna sida?

På campusnynäshamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?