Drömmen börjar på Campus Nynäshamn

Studie- och yrkesvägledare

Vi hjälper dig att hitta rätt

Campus Nynäshamn erbjuder dig vägledande samtal tillsammans med en studie- och yrkesvägledare. Du kanske behöver stärka din kompetens genom vidareutbildning, byta yrke eller komplettera betyg inför framtida studier. I ett vägledande samtal kan dina drömmar kring studier och yrkesval få näring och energi. Du får hjälp med att planera pågående och framtida studier för att nå dina mål. 

Studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med:

 • Vägledning och information om kurser och yrkesutbildningar
  på Campus Nynäshamn och hos andra utbildningsanordnare
 • Individuell studieplanering
 • Studieplanering mot behörighet för vidare studier
 • Beställa sammanställning av gymnasieexamen eller slutbetyg

Vi erbjuder vägledning via telefon kombinerat med videosamtal och mejl. Ring eller mejla oss för att boka en tid, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Under våra telefontider svarar vi på kortare frågor gällande dina studier, du kan beställa slutbetyg eller examensbevis samt boka tid för vägledningssamtal. Vi svarar på mejl i turordning och inom tre dagar.

Så här kan du förbereda inför ett vägledningssamtal

För att du ska få ut det mesta av din kontakt med oss är det bra om du förbereder dig, till exempel genom att:

 • Skicka kopia av tidigare betyg, diplom eller annat till oss per mejl eller post.
 • Skriva ner tankar, funderingar och frågor som du har.

Jag är i behov av stöd i studierna

Olika former av stöd

Du som tidigare haft problem i skolan kan behöva stöd för att komma igång med dina studier igen. Vi kan göra en individuell studieplanering tillsammans med dig, som kan leda till att du får extra handledning eller anpassad studiegång.

I kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare gäller bestämmelserna om extra anpassningar men däremot inte bestämmelserna om särskilt stöd.

Stöd i form av extra anpassningar

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Exempel på extra anpassningar:

 • studerande får hjälp att planera och strukturera sina studier
 • studerande får ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett eller annat sätt inom ramen för den ordinarie undervisningen
 • studerande får anpassad form för prov, test och redovisning.

Du som studerar på Campus Nynäshamn och är i behov av extra stödinsatser ska kontakta studie- och yrkesvägledare, se kontaktinformation nedan.

Jag vill söka studiemedel

För frågor om studiemedel ska du vända dig direkt till CSN.
Kort information om studiemedel och kostnader för utbildning finner du här.

Frågor om antagning eller studieaktivering

Antagningsbesked för kurser som startar i början av januari skickas ut per e-post innan jul och för kursstart i början av augusti skickas antagningsbesked senast sista veckan i juni.

Du studieaktiveras när du deltagit på dina lektioner och läraren har närvarorapporterat dig. Studieaktiveringen skickas samma dag till CSN. Du behöver inte be om att få bli studieaktiverad. Det är viktigt att du skickar in en studieförsäkran via Mina sidor på CSNs webbsida.

Vid frågor om antagning eller studieaktivering tar du kontakt med vår studerandesupport campus@nynashamn.se.

Beställa betyg

Vuxenutbildningen

Du beställer betyg på Webbansökan. Här finns mer information om att beställa betyg.

Betyg som beställs efter den 23 juni kommer att hanteras från den 2 augusti.
Intyg som beställs efter den 8 juli kommer att hanteras från den 26 juli.

För att beställa slutbetyg/gymnasieexamen mejlar du studie- och yrkesvägledare innan du beställer via Webbansökan. Se Jag vill få ett slutbetyg/en gymnasieexamen sammanställd för mer information.

När du fått ett slutbetyg/gymnasieexamen eller ett betyg från färdig yrkesutbildning (till exempel barnskötare eller vårdbiträde) så laddas ditt betyg med eventuella bilagor upp på Webbansökan. Du hittar den digitala kopian under menyval Dokument.

Yrkeshögskolan

När du är klar med din utbildning på yrkeshögskolan så får du ett utbildningsbevis med betyg av utbildningsledaren.

Jag vill få ett slutbetyg/en gymnasieexamen sammanställd

När du har läst klart de kurser eller den utbildning som du behöver för att nå gymnasieexamen eller slutbetyg så kontaktar du studie- och yrkesvägledare. Vänligen mejla kopior av de betyg som du fått från andra utbildningsanordnare.

Studie- och yrkesvägledare sammanställer dina betyg till en gymnasieexamen/ett slutbetyg som sedan skickas digitalt till antagning.se, se länk nedan. Vi skickar betygsdokumentet samt 3 vidimerade kopior till dig per post. Tänk på att kontakta studie- och yrkesvägledare i god tid – att sammanställa en gymnasieexamen/slutbetyg tar vanligtvis flera veckor.

Slutbetyg kan utfärdas fram till den 1 juli 2025.

Jag vill höja mitt godkända betyg

Du får göra en prövning i ett ämne/kurs för att höja tidigare betyg men du får inte läsa om hela kursen. Mer information om prövning hittar du här.

Kontakta studie- och yrkesvägledare

Vi erbjuder vägledning via telefon kombinerat med videosamtal och mejl.

Har du frågor om gymnasiala kurser eller yrkesutbildningar (yrkesvux), prövning gymnasiala kurser, slutbetyg/gymnasieexamen eller studier i annan kommun kontakta:

Helén Wessman
Studie- och yrkesvägledare
helen.wessman@nynashamn.se
08-520 684 61

Telefontid: tisdagar 9-11, torsdagar 9-11

Digital drop in via Zoom: onsdagar 11-12.
Är det många som vill ha vägledning samtidigt blir du placerad i kö.
Tryck på länken för att ansluta till Helén Wessmans digitala drop in.

Har du frågor om utbildningar inom yrkeshögskolan, grundläggande kurser, SFI, yrkesförare eller prövning grundläggande kurser och SFI kontakta:

Sara Kärnestad
Studie- och yrkesvägledare
sara.karnestad@nynashamn.se
08-520 680 73

Telefontid: tisdagar 11-12, torsdagar 11-12

Digital drop in via Zoom: måndagar 16-17, onsdagar 11-12
Är det många som vill ha vägledning samtidigt blir du placerad i kö.
Tryck på länken för att ansluta till Sara Kärnestads digitala drop in.

Saknar du något på denna sida?