Möten som förändrar världen

Värnamo en förebild

Tänk dig en mötesplats i Nynäshamn där näringsliv och utbildning möts. En plats där du får en nära relation till utbildning, forskning och företag. En plats som ger dig insikt om nutid och framtid och framför allt ger dig den kompetens du behöver.

På Campus Nynäshamn arbetar vi för att skapa en mötesplats med de bästa förutsättningarna för innovation och tillväxt. Vi vill kalla den Näringslivs- & Innovationscenter.

Med fokus på vad andra redan lyckats bygga upp åkte vi till Värnamo den 23 och 24 maj 2022. Vi var en delegation från Campus Nynäshamn, vår ordförande i Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden samt 4 nyckelpersoner ur näringslivet som träffade Värnamos kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande, samt ledningen för Campus Värnamo.

Värnamo en förebild för Nynäshamn

Triangel mellan näringsliv, utbildning och innovation med Campus Nynäshamnslogga i mitten

Det vi på Campus Nynäshamn vill möjliggöra finns idag i Värnamo. En kommun som på många sätt liknar Nynäshamn kommun när det kommer till invånarantal och näringsliv.

Här har man tillsammans med kommun och näringsliv utvecklat ett Campus Värnamo som i nära samarbete med ett antal högskolor byggt upp en verksamhet som bidrar till kompetensförsörjning och tillväxt.

Allt sker i Gummifabriken i Värnamo. Som namnet antyder låg här tidigare den legendariska gummitillverkningen. Nu huserar Campus Värnamo i de gamla fabrikslokalerna med högskoleutbildningar och YH-utbildningar, bibliotek med kursbibliotek, konsertlokal och biograf. Med fokus på kunskap och innovation har man lyckats omvandla den anrika, stilfullt ombyggda Gummifabriken till en kreativ plats för spännande möten som kan leda till tillväxt. Här kan idéer och problemställningar inom näringslivet lösas genom studenters skarpa projekt.

Campus Värnamos verksamhet möjliggör möten för aktiva deltagare och medskapare av framtiden. Ett levande bevis för kunskapstriangelns enkla tes; när näringsliv och utbildning möts skapas innovation.

Resan till Värnamo

Triangel mellan näringsliv, utbildning och innovation med Campus Nynäshamnslogga i mitten

För att se detta med egna ögon arrangerade Campus Nynäshamn ett verksamhetsbesök den 23 & 24 maj. Tillsammans med representanter från näringslivet och politiken begav sig Campus Nynäshamns ledning med personal till Värnamo.

Värnamos kommunledning delade generöst och transparant med sig av hur man skapat denna förebild. Under studiebesöket mötte vi Teknikcenter som berättade om sitt uppdrag under parollen ”Teknik är kul” (en del av kommunens långsiktiga kompetensförsörjningsplan för att öka teknikintresset hos barn och ungdomar). Under 30 minuter lärde vi oss att programmera robotar. Visst ökade vårt engagemang och självkänsla för teknik efter den upplevelsen...

Efter en rundvandring i dessa vackra lokaler fick vi möjlighet att ställa frågor kopplade till vår vision att bygga ett Näringslivs- & Innovationscenter i Nynäshamn.

Hur har Campus Värnamo lyckats med detta?

Triangel mellan näringsliv, utbildning och innovation med Campus Nynäshamnslogga i mitten

I en toppmodern lokal anpassad för utbildning och hybridmöten med skärmar på 3 väggar fördes samtal med kommun- och campusledning samt näringslivsrepresentanter. Här prövades frågor kring viljan att skapa en mer samordnad och systematisk verksamhet mellan näringsliv & utbildning. Följande kom fram under samtalen. 

Frågor och svar:

Campus Värnamo har som huvuduppdrag att bidra till regionens kompetensförsörjning, genom att ordna utbildningar på högskole-och yrkeshögskolenivå. Utbildningar som leder till arbete. Hur följs detta upp?
”Campus Värnamo arrangerar många utbildningar och kurser för näringslivet, en kompetenscoach fångar upp och mäklar rätt utbildningsinsatser vid rätt tillfälle. Man är även en kompetensakademi inom Värnamo kommun, som primärt jobbar med internutbildning för alla anställda i Värnamo kommun.”

Anna Libietis, Företagarna;
”Det finns 6869 jobb inom småföretagen i Värnamo = 36% av jobben inom kommunen. Bidrar med dryga 500 miljoner av skatteintäkterna. En stor del av jobbskapande sker hos småföretagen. De behöver både ny kompetens som olika kompetenshöjande insatser hos befintlig personal. Här finns en nyckel i ett nära samarbete med utbildning.”

Kommunen avsätter 23 miljoner på årsbasis för att driva Campus Värnamo, varför då?
”Campus Värnamo ligger direkt under kommunstyrelsen och beslutet att bygga Gummifabriken har varit vinnande. Campus Värnamo är motorn i Gummifabriken och samtidigt som kommunen behövde en samlingsplats för olika evenemang och Campus behövde bra lokaler fanns ett gemensamt behov där ett samskapande uppstod.”

Campus Värnamo är kommunens stora tillväxtsatsning. Har kommunen fått tillväxt tack vare Campus Värnamos verksamhet?
”Kultur, näringsliv och Campus Värnamo delar på Gummifabriken vilket har skapat en tresamhet. Ännu är det är svårt att mäta resultatet, men vi ser att symbiosen skapar möten som vi inte vill vara utan. Satsningen på Gummifabriken är en tillväxtsatsning för att göra Värnamo mer attraktivt på flera plan. Byggnaden ägs av ett kommunalt bolag, kommunen har också ett kommunalt bostadsbolag och ett energibolag.”

Hur fick ni fram 600 miljoner för att bygga detta?
”Koncernbidrag från Värnamo Energi står för stora delar. Kommunen hyr in sig i Gummifabriken för 20 miljoner/år. En framgångsfaktor: Tydlig vision – vi vill bli den mänskliga tillväxtkommunen med 40 000 invånare 2035. ”

Hur reagerade näringslivet när ni presenterade planen med Gummifabriken?
”Projektet har varit väldigt omdebatterat. Etapp 1 blev 40 miljoner dyrare än planerat. Majoriteten av företag var positiva till projektet, men en mindre klick hade åsikter och drev motstånd. Viktig framgångsfaktor var just att hela politiken var med. Det fanns en tydlig enighet över blockgränserna.

Nu när vi har allt på plats är Gummifabriken den givna mötesplatsen för hela kommunen. Det är här det händer. Det är här både planerade och spontana möten inträffar, kontakter knyts och förstärks och framförallt säger näringslivet idag att detta är något man idag inte vill vara utan.

Framgångsfaktor: Att näringslivet fått investera sida vid sida med kommunen har gjort att alla vill projektet väl.

I näringslivsbolaget Värnamo Näringsliv äger kommunen 10%, resten ägs av näringslivet. Campus Värnamo har täta kontakter och regelbundna möten med näringslivet. En näringslivsförening finns i sex orter i regionen, alltså även utanför Värnamo, där man träffas i ”runda bordssamtal”. Dessa samtal sker under lunchen för att fånga upp företagen då de har tid. Det finns en tydlig och genomtänkt struktur kring samverkan med näringslivet i Värnamo.”

Har Teknikcenter bidragit till att bibehålla eller stimulera teknikintresset här i Värnamo? ”Det går lite upp och ner, de första åren var det en väldigt tydlig ökning av intresset som gick att följa på gymnasiets teknik och naturvetenskapliga program. Just nu är det en liten dipp men den är nationell och då kan man snarare fundera på hur illa det hade varit utan den här satsningen.”

Fredrik Sundlöf, Nynas AB;
”Nynas är den enda tunga industrin som finns kvar i vårt område. Vi har problem att hitta kompetens lokalt. Önskar att vi kan väcka teknikintresse redan från tidig ålder för att kunna rekrytera lokalt och bidra till en utveckling av Nynäshamn. Campus Värnamos Teknikcenter ser ut att vara en förebild Nynäshamn borde kunna ta efter.”

Vad ser ni som viktiga byggstenar i er näringslivssamverkan? Vad rekommenderar ni att vi satsar på?
”Jobba utifrån era egna förutsättningar, var uthålliga, ha en tydlig vision och var överens om den i brett så att ni slipper en politisk diskussion. Fråga er själva vad ni vill uppnå. Kan man uppnå tillväxt utan att stimulera till innovation? Var tydliga med det ni vill och arbeta tillsammans.”

Hur har förankringsprocessen skett?
”Den har pågått i årtionden och man har genom åren insett att ensam inte är starkt. Campus Värnamo har en anställd resurs som jobbar mot hundra procent med näringslivet.”

Anna Libietis, Företagarna;
”Det är viktigt att det är ett tydligt gemensamt arbete hela vägen inom organisationen och där hela kommunen är med (näringsliv – utbildning – politiken). Som jag ser här i Värnamo finns ett tydligt uppdrag där Campus fungerar som en motor i ett så viktigt relationsbygge.”

Kommunstyrelseordförande i Värnamo Mikael Karlsson;
”Ledningen på Campus Värnamo varit densamma sedan 2007 och är också duktiga och framåtsträvande och presenterar projekt som är intressanta. Det finns en ömsesidig förståelse mellan Campus och politiken. Och det finns en stor tillit för ledningen på Campus Värnamo. Att Campus rent organisatoriskt ligger direkt under kommunstyrelsen har definitivt underlättat utvecklingsarbetet. Jag vill påminna om att Campus Värnamo har gjort denna resa under 15 år... ”

Slutord

Vi vill tacka Campus Värnamo för ett fantastiskt verksamhetsbesök och för att ni tog er tid och bjuda på kompetentes och kunskap. Avslutningsvis konstaterar vi att besöket gav oss verktyg och ökad tro på att vår vision går att möjliggöra.

På resan hem skriver Mikael Persson på Facebook;

Campus Värnamo har en mycket nära kontakt med det lokala näringslivet, där flera företag har partnerstatus, vilket betyder att delfinansierar bland annat en kompetensrådgivning. I Nynäshamn utreder vi nu hur en liknande satsning, som vi kallar näringslivs- och innovationscenter, skulle kunna utformas. Jag tror att vi har mycket att vinna på att koppla samman näringslivsfrågor och etablering med kompetensutveckling “

Medverkande

Mikael Karlsson Kommunstyrelseordförande Värnamo kommun
Ulf Svensson Kommundirektör Värnamo kommun
Lars-Uno Åkesson, Kompetensakademiansvarig Campus Värnamo
Andreas Boozon, Kursansvarig Campus Värnamo
Mikael Persson, kommunalråd Nynäshamn Kommun, ordförande i näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden
Anna Libietis, Expert utbildning och kompetensförsörjning, Företagarna
Thomas Hansen VD Nynäshamns Ångbryggeri
Fredrik Sundlöf, Kompetensutvecklare, Nynas AB
Mikaela Almerud, Vice VD Faugert & Co
Anneli Sahlin Rektor Campus Nynäshamn
Malin Wilje Biträdande rektor Campus Nynäshamn
Lasse Sahlin, Utvecklingsledare Campus Nynäshamn
Martine Prinselaar, Biträdande utvecklingsledare Campus Nynäshamn

Saknar du något på denna sida?

På campusnynäshamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?