Studerande vuxenutbildningen

På Campus Nynäshamn börjar framtidsdrömmen, du bestämmer var den slutar.

Här finner du information för dig som studerar eller ska studera på vuxenutbildningen på Campus Nynäshamn.

Antagningsbesked till grundläggande och gymnasiala kurser skickas till dig senast 1 vecka före kursstart. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du besked om detta.

Kurs-/utbildningsstart SFI

Du som ska börja på SFI får information från studie- och yrkesvägledaren om när och hur du startar utbildningen.

Kurs-/utbildningsstart grundläggande och gymnasiala kurser samt yrkesvux

I antagningsbeskedet står datum för terminsstart. Första kurstillfället är första schemalagda lektionen på ditt schema efter terminsstarten. Du har mer exakt information om hur du startar kursen på lärplattformen itslearning. Där finns mer information du behöver för att komma igång med studierna: hur du deltar i lektioner med Zoom, information om kurslitteratur och kursplanering.

Det är viktigt att du meddelar din lärare om du inte kan delta på kursens första lektion så att du behåller din plats.

Du köper själv den kurslitteratur som behövs till kursen. För aktuella kurser på vuxenutbildningen finns litteraturlista i länklistan nedan i samband med att antagningsbesked skickas ut. Om du har några frågor om kurslitteraturen så kontaktar du läraren i kursen eller utbildningsledaren.

Campus Nynäshamn använder itslearning som skolplattform där du kommunicerar med lärare, deltar i Zoom-lektioner, får och även lämnar in dina hemuppgifter.
Appen laddar du ner från Google Play eller App store eller så använder du en webbläsare: www.nkc.itslearning.com .

Du loggar in på itslearning genom att klicka på ”Logga in via Federationen” sedan skriver du in ditt personnummer och loggar in med BankID. Notera att du kommer in på itslearning från första dagen som din kurs startar.

Vuxenutbildning är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Eventuell kurslitteratur bekostar du själv. Studerande på SFI får låna kurslitteratur av läraren om det behövs.

För ansökan av studiemedel samt vid frågor om studiemedel ska du vända dig till CSN.

I antagningsbeskedet som du fått per mejl av Campus Nynäshamn finns den information som du behöver för att fylla i ansökan om studiemedel: kursernas start- och slutdatum samt antal poäng.

Studieomfattning och studietakt vuxenutbildningen

För att studera på heltid (100%) behöver du studera 20 poäng per vecka. Under en termin som är 20 veckor så innebär det 400 poäng. Om du studerar mindre än 50 procent (det vill säga mindre än 10 poäng per vecka eller mindre än 200 poäng per termin) så beviljar CSN inte studiemedel.

Notera att om du läser både grundläggande och gymnasiala kurser under samma termin så måste du fylla i poäng på respektive utbildningsnivå i ansökan till CSN.
Så här gör du: under ”Välj utbildning eller kurs” väljer du ”Grundskolekurser, GR, Nynäshamn” och anger start- och slutdatum samt antal poäng för de grundläggande kurser som du är antagen till.
Sedan klickar du på ”Lägg till ny skola eller utbildning” och väljer istället ”Gymnasiekurser, GY, Nynäshamn”. Lägg till start- och slutdatum samt antal poäng för gymnasiekurserna.

Jag har blivit sjuk

Om du är sjuk och inte kan delta på lektionen så ska du meddela dina lärare. Om du har ersättning från CSN eller annan så ska du dessutom anmäla sjukfrånvaro till Försäkringskassan. Samma gäller för Vård av barn.

Om du är sjuk i mer än 14 dagar så ska du skicka ett läkarintyg till Försäkringskassan och till expeditionen på Campus Nynäshamn, adress: Campus Nynäshamn, 149 81 Nynäshamn.

Jag vill/kan inte längre delta i kursen/utbildningen

Vänligen meddela din lärare, utbildningsledare eller expeditionen campus@nynashamn.se om du inte vill påbörja eller slutföra din kurs eller utbildning. Kom ihåg att även meddela CSN när det sker förändringar i din utbildning eller studietakt.

Avbrott av studerande som inte är aktiva

Vid mer än tre veckors frånvaro från en grundläggande eller gymnasial kurs och vid mer än två veckor frånvaro från SFI, utan att meddela orsak till läraren, anses den studerande ha avbrutit kursen. Avbrott rapporteras till CSN.

Olika former av stöd

Du som tidigare haft problem i skolan kan behöva stöd för att komma igång med dina studier igen. Vi kan göra en individuell studieplanering tillsammans med dig, som kan leda till att du får extra handledning eller anpassad studiegång.

I kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare gäller bestämmelserna om extra anpassningar men däremot inte bestämmelserna om särskilt stöd.

Stöd i form av extra anpassningar

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Exempel på extra anpassningar:

  • eleven får hjälp att planera och strukturera sina studier
  • eleven får ledning i att förstå texter, förklaringar av ett ämnesområde på ett eller annat sätt inom ramen för den ordinarie undervisningen
  • eleven får anpassad form för prov, test och redovisning.

Du som studerar på Campus Nynäshamn och är i behov av extra stödinsatser ska kontakta studie- och yrkesvägledare.

Kursintyg innehåller information om aktuella kurser, antal poäng samt start-och slutdatum för kurserna.

Du skickar din beställning av kursintyg till campus@nynashamn.se.

När du avslutat dina kurser kan du beställa ditt betyg på campusnynashamn.alvis.se.

Du loggar in på med ditt personnummer och ett lösenord som du valt själv. Om du inte har ett konto så skapar du ett nytt med ditt personnummer, mejladress och eget valt lösenord.

När du loggat in på Alvis väljer du ”Mina sidor” och sedan ”Beställ betyg”. Välj vilka betyg som du vill få utskrivna och vilket sätt du vill få betygsutdraget.

Om du inte kan se ditt betyg på ansökningsportalen så innebär det att betyget ännu inte registrerats och kan ännu inte beställas. Det kan ta upp till tre veckor efter kurens slutdatum innan ditt betyg är registrerat så att du kan se det på ansökningsportalen. Logga in på ansökningsportalen vid ett senare tillfälle – när ditt betyg är registrerat så kan du beställa ett betygsutdrag.

Du beställer även betyg för gymnasiala yrkesutbildningar, som barnskötare eller vårdbiträde, på Webbansökan. Kryssa för alla de kurser som ingått i yrkesutbildningen när du beställer ditt betyg.

Slutbetyg/gymnasieexamen beställer du endast när du studerat minst 2 350 poäng och ämnen som ger dig högskolebehörighet. Läs mer om slutbetyg/gymnasieexamen här.

Om du av någon anledning inte når godkänt i en kurs utan får betyget F, så kan du göra en F-prövning för att nå godkänt resultat. Kontakta din lärare så snart kursen är slut för att boka tid för prövning och för att göra upp en plan. Du kan få en del stöd av din lärare med vad du behöver mer kunskap i för att nå ett godkänt betyg.

Lärare på Campus Nynäshamn bestämmer tidpunkt för eventuell prövning beroende på aktuell lärares schema och möjligheter.

Det är säkrare att logga in med BankID. Vissa av dina personuppgifter registreras också automatiskt när du loggar in. Om du inte har BankID så kontaktar du studerandesupporten för att få användarnamn och lösenord.

Kontakt

Studerandesupport telefon, öppettider

måndag 9-12, även 17-18
tisdag 9-12
onsdag 9-12
torsdag 9-12
fredag 9-12

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På campusnynäshamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?