Genom utbildning kan du ta ansvar för din egen och andras framtid

Förskollärare

Från och med vårterminen 2022 kan du studera till förskollärare via Karlstads universitet på hemmaplan i Nynäshamn. Karlstads universitet kallar denna studieform för "Campus lärcentra" och den innebär att du behöver bo nära eller på pendlingsavstånd till Campus Nynäshamn. Tillsammans med andra som också valt Nynäshamn som studieort, genomför du huvuddelen av din utbildning hos oss. Utbildningen leder till en förskollärarexamen.

Läs mer om utbildningen och antagningen på Karlstad universitets webbplats se länk nedan. Sista ansökningsdag för att starta vårterminen 2022 är den 15 oktober 2021! Ansökan görs på webbplatsen antagning.se.

Saknar du något på denna sida?