Yrkesvux

Vill du bli stolt och efterfrågad i arbetslivet? Campus Nynäshamn erbjuder yrkesutbildningar i ett nära samarbete med arbetslivet.

Utbildningarna är till för dig som behöver en yrkesutbildning på gymnasienivå. Yrkesvux är utbildning för dig som har - eller saknar - fullständiga gymnasiebetyg och är intresserade av en yrkesutbildning.

 

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (apl). Där får du möjlighet att se olika typer av verksamheter, samt använda dina kunskaper och färdigheter i den praktiska vardagen på en arbetsplats. Minst 15 procent av din studietid är förlagd på en arbetsplats.


Om ditt studieupplägg är en lärlingsutbildning är minst 70 procent av studietiden apl.
Din lärare följer regelbundet upp hur du utvecklar dina färdigheter och säkerställer att du följer utbildningens mål under tiden du har apl.


Om du har ett annat modersmål än svenska erbjuds yrkessvenska som en integrerad del av undervisningen i samtliga yrkesutbildningar på Campus Nynäshamn.


Gymnasiala yrkesutbildningar som startar 7 augusti

  • Barnskötare: ansök senast 31 maj.
  • Restaurang: sista ansökningsdag är 2 juli.
  • Vårdbiträde: ansökan är stängd. Antagningsbesked skickas ut i slutet av juni.

Gymnasiala yrkesutbildningar som startar 21 augusti

  • Frisöraspirant, inriktning Frisör eller Barberare: ansök senast 6 augusti.


Ansökan

Du ser aktuellt kursutbud på Webbansökan. Du behöver logga in för att ansöka till kurser.

Kom ihåg att ladda upp dina betyg från studier i andra skolor än Campus Nynäshamn på Webbansökan.

 

Svart-vit eu-logga om medfinansiering

Finansiering

Yrkesvuxutbildningarna är studiemedelsberättigade och du som studerande kan söka CSN bidrag. Utbildningarna i sig finansieras av Skolverket och medfinansieras av EU-medel.