Yrkesvux

Vill du bli stolt och efterfrågad i arbetslivet? Campus Nynäshamn erbjuder yrkesutbildningar i ett nära samarbete med arbetslivet.

Utbildningarna är till för dig som behöver en yrkesutbildning på gymnasienivå. Yrkesvux är utbildning för dig som har - eller saknar - fullständiga gymnasiebetyg och är intresserade av en yrkesutbildning.

 

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (apl). Där får du möjlighet att se olika typer av verksamheter, samt använda dina kunskaper och färdigheter i den praktiska vardagen på en arbetsplats. Minst 15 procent av din studietid är förlagd på en arbetsplats.


Om ditt studieupplägg är en lärlingsutbildning är minst 70 procent av studietiden apl.
Din lärare följer regelbundet upp hur du utvecklar dina färdigheter och säkerställer att du följer utbildningens mål under tiden du har apl.


Om du har ett annat modersmål än svenska erbjuds yrkessvenska som en integrerad del av undervisningen i samtliga yrkesutbildningar på Campus Nynäshamn.


Gymnasial yrkesutbildning

  • Ansökan är öppen så länge det finns plats i yrkesutbildningen:
    - Restaurang

Ansökan

Du ser aktuellt kursutbud på ansökningsportalen. Du behöver skapa ett konto och logga in för att ansöka till kurser.

Kom ihåg att ladda upp dina betyg från studier i andra skolor än Campus Nynäshamn på ansökningsportalen under Mina sidor och Uppladdade dokument.

 

Svart-vit eu-logga om medfinansiering

Finansiering

Yrkesvuxutbildningarna är studiemedelsberättigade och du som studerande kan söka CSN bidrag. Utbildningarna i sig finansieras av Skolverket och medfinansieras av EU-medel.