Utbildning är nyckeln till din framtid

Vårdbiträde

Vill du i ditt arbete göra skillnad för medmänniskor varje dag?

Som vårdbiträde hjälper du vårdtagare i olika åldrar, från olika kulturella och sociala bakgrunder samt med varierande erfarenheter. Det här är en utbildning för dig som vill arbeta inom vård och omsorg.

Utbildningen är på heltid förlagd till två terminer.

Utbildningen genomförs med ett flexibelt upplägg där undervisning i klassrum kombineras med digitala lärmiljöer och/eller distansstudier. I undervisningen ingår obligatoriska moment som kräver fysisk närvaro i klassrummet samt närvaro i digital lärmiljö cirka två tillfällen i veckan.

I utbildningen erbjuds stöd i svenska språket (yrkessvenska) både integrerat i undervisningen av yrkeskurserna och som separata lektionstillfällen.

På grund av den rådande coronapandemin genomförs utbildningen för närvarande i högre utsträckning genom distanslektioner via lärplattformen itslearning.com.

Praktik (apl)

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (apl) där du får möjlighet att se olika typer av verksamheter och att pröva dina teoretiska kunskaper i den praktiska vardagen på en arbetsplats. Apl genomförs i samverkan med arbetsgivare inom Nynäshamns kommun.

Utbildningens innehåll

Kurser som ingår i Vårdbiträde, totalt 800 poäng

  • Omvårdnad 1, 100 poäng
  • Social omsorg 1, 100 poäng
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 poäng
  • Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng
  • Psykologi 1, 50 poäng
  • Gerontologi och geriatrik, 100 poäng
  • Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng
  • Psykiatri 1, 100 poäng
  • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1, 100 poäng

I utbildningen erbjuds stöd i svenska språket (yrkessvenska). Efter Vårdbiträdesutbildningen kan du söka fördjupningsutbildningen Undersköterska.

Behörighetskrav

Du är behörig att söka grundläggande vuxenutbildning från och med 1 juli det år som du fyller 20 år.

Förkunskapskrav: godkänt betyg i Svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVA) eller motsvarande.

Studerande som blir antagna till utbildningar inom vård- och omsorg ska lämna utdrag ur Polisens belastningsregister (Utdrag enligt 9§ lagen (1998:620) om belastningsregister) i samband med utbildningsstart.

Ansökan

Utbildningen startade 9 augusti 2021. Nästa möjlighet att söka utbildningen är under våren 2022 med kursstart augusti 2022.
Kom ihåg att bifoga dina betyg från studier i andra skolor än Campus Nynäshamn.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas per epost minst en vecka innan kursstart.

Saknar du något på denna sida?