Med ett hav av möjligheter

Marintekniker

I takt med att allt mer avancerade system monteras ombord på båtar, ökar efterfrågan på marintekniker med aktuell och uppdaterad kompetens. Det ökade teknikinnehållet i allmänhet och nya båtmotorers krav på digitala
felsökning i synnerhet, ökar behovet av marintekniker med specialiserade kunskaper.

Som marintekniker kommer du inneha specialistkunskaper inom marinteknik och båtars serviceunderhåll. Du kommer även ha färdigheter i bland annat installation och marinel, samt självständigt kunna underhålla, felsöka, diagnostisera och reparera olika marina
framdrivningssystem.

Efter utbildningen kan du arbeta som:

 • Marin servicetekniker
 • Marintekniker

Om utbildningen

Startdatum: 29 augusti 2022
Slutdatum: sommaren 2024 sista ansökningsdag: 5 juni 2022

Heltidsutbildning på distans. Heltidsutbildningen sker på distans och omfattar totalt 20 obligatoriska, fysiska träffar.
1 veckas studier motsvarar 5 YH-poäng, totalt 80 veckor ger 400 poäng.

Utbildningen varar i ca 2 år och leder till en yrkeshögskoleexamen, motsvarande SeQF-
nivå 5.

Utbildningsplatser: 20

Utbildningen är avgiftsfri och studiestödsberättigande.

Viss kurslitteratur och vissa föreläsningar på engelska kan förekomma.

Utbildningens innehåll

 • Arbetsmiljö, hållbarhet och rutiner, 15YHP
 • Båthantering, 20 YHP
 • Båtunderhåll och service, 10 YHP
 • Diagnos och reparation, 45 YHP
 • Examensarbete, 15 YHP
 • Installation av båtsystem, 25 YHP
 • Konstruktion och reparation, 15 YHP
 • LIA 1, 35 YHP
 • LIA 2, 40 YHP
 • LIA 3, 25 YHP
 • Marin framdriftteknik, 20 YHP
 • Marina datanätverk och navigationssystem, 30 YHP
 • Marina installationer, 20 YHP
 • Marina system, 15 YHP
 • Marinel och marinelektronik, 10 YHP
 • Maskinbefäl Klass VIII, 15 YHP
 • Skrovkonstruktionsteknik, plast, 20 YHP
 • Skrovkonstruktionsteknik, plåt, 25 YHP


Behörighetskrav

Denna utbildning ställer krav på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Alla betyg eller intyg som du skickar in till oss ska vara skannade från originalhandlingar. För dig som saknar avslutad gymnasieutbildning, beskriv din reella kompetens i ett CV och bifoga det istället för betyg.


Grund för urval: Särskilt prov (det är bara behöriga sökanden som kallas till särskilt prov)

Saknar du något på denna sida?