På uppdrag av arbetslivet

Psykisk hälsa och suicidprevention

Den psykiska ohälsan ökar i vårt samhälle och suicidprevention är ett viktigt område. Det är tydligt både i Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens nya nationella strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

Utbildningen är en vidareutbildning för yrkesverksamma. Yrkeserfarenhet är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningens innehåll eftersom kopplingen mellan teori och praktik är en röd tråd i utbildningen både vid erfarenhetsutbytet mellan de studerande och vid tillämpning i egen praktik.

Om utbildningen

Utbildningen bedrivs på halvfart och omfattar 40 YHP. Utbildningen är distansförlagd med fyra möjliga fysiska träffar på utbildningsorten, alternativt deltagande i hybridform.

Start: 25 september 2023
Slut: 31 december, 2023

Undervisningen ges digitalt på fasta tider för att underlätta planering för studerande och arbetsgivare. Gruppövningar genomförs digitalt eller vid fysiska träffar. Vid dessa är för ändamålet relevanta yrkesroller representerade. Resultaten av gruppövningar presenteras och diskuteras. Föreläsningar spelas in för möjlighet till repetition.

 

 • Riskfaktorer för suicid
 • Kopplingen mellan suicid och psykisk ohälsa
 • Friskfaktorer för psykisk hälsa
 • Skyddsfaktorer för suicid
 • Evidensbaserade metoder för suicidriskbedömning och suicidprevention
 • Metoder för händelseanalys
 • Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
 • Samsjuklighet
 • Teambaserat arbetssätt
 • Samverkan och samverkansaktörer för sammanhållen vård
 • Samverkan och stöd närstående
 • Vård- och stödsamordning
 • Lagar och förordningar såsom socialtjänstlagen SoL, offentlighets- och
  säkerhetslagen OSL, LVU, LVM, LSS, LSU, HSL, Barnkonventionen.

 • Tillämpa kunskaper och metoder för suicidriskbedömning och suicidprevention som gynnar den enskildes återhämtning och tillfrisknande
 • Samverka med andra yrkeskategorier på individ- familj- grupp- och samhällsnivå och med närstående för sammanhållet stöd och sammanhållen vård
 • Tillämpa gällande lagar och förordningar

 • Planera, implementera och utveckla
 • Öka kvaliteten i det egna arbetet med patienter/brukare och närstående och i samverkan med andra aktörer
 • Samverka för sammanhållet stöd och sammanhållen vård

Arbetslivserfarenhet måste finnas från minst ett års halvtids arbete inom hälso- och sjukvård, socialt arbete inklusive elevhälsa som t ex socialsekreterare, handläggare inom
LSS, kurator, sjuksköterska, undersköterska, socialpedagog, behandlingspedagog, stödpedagog eller arbete inom polisen.

I samband med din ansökan behöver du styrka dina förkunskapskrav.

Saknar du något på denna sida?

På campusnynäshamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?