På uppdrag av arbetslivet

Yrkeshögskola

Yh som står för yrkeshögskola är en utbildningsform specifikt utformad för att ge jobb direkt efter examen. Utbildningarna är oftast 1–2 år långa, CSN-berättigade och i de allra flesta fall avgiftsfria. De drivs i nära samverkan med näringslivet och utvecklas hela tiden för att passa arbetsmarknadens behov.

Våra yrkeshögskoleutbildningar finns för att du ska bli så efterfrågad som möjligt på arbetsmarknaden. Det är arbetslivet som är beställare och Campus Nynäshamn som anordnar utbildningarna. Yrkeshögskolan är kanske den mest framgångsrika skolformen när det kommer till hur många som får jobb efter examen. Det är många som hittar sin kommande arbetsgivare på praktiken (LIA).

Sen antagning är nu öppen för processoperatör, underhållstekniker och vindkrafttekniker. Läs mer på respektive utbildningssida.

Måste jag ha en gymnasieexamen?

Nej, men du som har en avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande, har grundläggande behörighet att söka. För vissa utbildningar krävs särskilda gymnasiekurser och/eller yrkeserfarenhet. Detta kallas “särskild behörighet” och anges tydligt under varje utbildningsbeskrivning.

Jag har gymnasiekompetens eller reell kompetens från ett annat land, hur bra måste jag vara på svenska?

För att bli behörig krävs att du behärskar svenska på ett sätt som gör det möjligt för dig att klara dina studier. Undervisningen sker oftast på svenska.

Vad händer om utbildningen har fler sökande än utbildningsplatser?

Då gör vi ett urval. Urvalet kan ske med betyg som underlag eller med hjälp särskilda prov. Titta vad som gäller för den utbildning du är intresserad av under respektive utbildningsbeskrivning!

Om jag inte har en komplett gymnasieutbildning eller motsvarande, hur gör jag då?

Då behöver du beskriva din reella kompetens. Detta gör du genom att bifoga ditt cv i stället för betyg. Cv:et ska beskriva utbildning och erfarenheter som antingen motsvarar gymnasiekompetens eller på annat sätt visar att du kan klara utbildningen. Därefter kan vi begära in andra underlag från dig som till exempel; arbetsbetyg, kurs- eller utbildningsbevis, intyg om ideella uppdrag eller arbetsprover.

Bedömningen av de underlag och intyg, görs av oss som anordnar utbildningen. Om din reella kompetens bedöms som likvärdig en gymnasieutbildning, eller om vi bedömer att du har förmågan att klara utbildningen och utföra det yrke som utbildningen syftar till, blir du också behörig.

 

Studerandeinflytandet är viktigt inom yrkeshögskolan och regleras i lag och förordning om yrkeshögskolan.
Som studerande har du möjlighet att påverka utbildningens innehåll och genomförande. Detta sker bland annat via den studeranderepresentant som sitter med i ledningsgruppen för varje utbildning.

Studeranderepresentanten är klassens röst i ledningsgruppen och ska också hålla de andra studerande informerade. Som ansvarig utbildningsleverantör är vi skyldiga att lyssna till det de studerande framför och genomföra åtgärder om det behövs. Det innebär inte nödvändigtvis att alla önskemål tillgodoses.

 

Du som går en utbildning inom yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om du har behov av det för att nå utbildningens mål. Särskilt pedagogiskt stöd är olika former av stödinsatser som ska kompensera svårigheterna i studierna. Den studerande ska komma i en jämförbar situation med andra studerande på utbildningen när det gäller kunskapsinhämtning och examination. För att nå en jämlik situation kan olika personer behöva olika typer av stödinsatser. Mer om särskilt pedagogiskt stöd på myndighetens informationsblad.

 

Undervisning och utbildningsformer

Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller även fysiska träffar. Hur regelbundet dessa sker är olika mellan våra olika utbildningar. Träffarna kan t ex innehålla föreläsningar, kunskapskontroller, praktiska övningar, tentor, diskussioner, redovisningar, studiebesök och grupparbeten.

Det virtuella klassrummet

Vi använder oss av ett slags klassrum i digital form, en så kallad lärplattform. Där finns information om kommande närträffar, videobaserade föreläsningar, klasslistor, utbildningsmateriel, tentor, återkoppling etc. I det digitala klassrummet hittar du bl.a. schema, föreläsningar, inlämningsuppgifter och tentor. Du har kontakt med din föreläsare och utbildningsledare genom lärplattformen, mail eller telefon. Du kan också få möta din föreläsare genom videolänk.

Inför starten

För att kunna genomföra utbildningen behöver du en dator med webbkamera, headset och tillgång till internet med bra kapacitet. Genom din studie på Campus Nynäshamn får du tillgång till Officeprogrammen som du kommer att använda för dokumentationsövningar och olika inlämningsuppgifter.

Kontakt

Martine Prinselaar

biträdande rektor yrkeshögskola
martine.prinselaar@nynashamn.se

På campusnynäshamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?