På uppdrag av arbetslivet

Trädgårdsmästare

De gröna frågorna lyfts allt mer i samhället och branschen efterfrågar trädgårdsmästare med kompetens att underhålla, utveckla och möta nya utmaningar. Detta för att vi ska få en hållbar utveckling både ekologiskt och socialt. Vårt samhälle behöver kunna lösa alla de prövningar som kommer med ökande klimatförändringar.

Som trädgårdsmästare leder, planerar och utvecklar trädgårdar och parkmiljöer med fokus på funktion, hållbarhet och estetik. Detta med ett hållbart klimat i åtanke. Du kan arbeta i parker, trädgårdar, på kyrkogårdar, bostadsgårdar samt gröna gatu- och vägområden. Som trädgårdsmästare kan du också vara placerad på plantskolor, växthus och plantbutiker runt om i Sverige. Utbildningen leder till anställningar som:

 • Trädgårdsanläggare
 • Trädgårdsarbetare
 • Trädgårdsmästare (privat eller offentligt)

Sista ansökningsdag är den 16 maj.

Om utbildningen

Startdatum: 23 augusti 2021
Slutdatum: juni 2023


Heltidsutbildning på distans med ett antal seminarieträffar på Campus Nynäshamn varje termin.

1 veckas studier motsvarar 5 YH-poäng, totalt 80 veckor ger 400 poäng.

Utbildningen varar i ca 2 år och leder till en yrkeshögskoleexamen, motsvarande SeQF-
nivå 5.

Utbildningsplatser: 20

Utbildningen är avgiftsfri och studiestödsberättigande.

Observera att utbildningen har särskilda behörighetskrav, se nedan.

Utbildningens innehåll

 • Arbetsledning och kommunikation, 30 YHP
 • Ekosystemtjänster, miljö och klimat, 30 YHP
 • Entreprenörskap och försäljning, 30 YHP
 • Examensarbete, 30 YHP
 • Grön infrastruktur i staden, 15 YHP
 • Kvalificerad växtkunskap, 45 YHP
 • LIA 1 - Skötsel och drift, 40 YHP
 • LIA 2 - Arbetsledning, 30 YHP
 • LIA 3 - Specialisering, 35 YHP
 • Planering och gestaltning av utemiljöer, 25 YHP
 • Skötsel, drift och förvaltning av utemiljö, 70 YHP
 • Trädvård och beskärning, 20 YHP

Behörighetskrav

Denna utbildning ställer följande krav på särskild behörighet:

 • lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
  • Fordon och redskap
  • Marken och växternas biologi
  • Växtkunskap 1

eller

Godkänt prov från Skillebyholms preparandutbildning eller motsvarande preparandutbildning. Anmäl dig till Skillebyholms preparandkursen på deras webbplats här.

och

Yrkeserfarenhet

 • En säsong motsvarande 6 månaders relevant yrkeserfarenhet på heltid inom områden i trädgårdsbranschen eller inom den gröna sektorn, såsom t.ex. skötsel av gröna miljöer, odling, handel/försäljning av växter, arbete med mark/jord eller motsvarande krävs. Med motsvarande menas erfarenheter av egen odling eller anläggning av gröna miljöer i kombination med någon form av arbetslivserfarenhet.

Alla betyg eller intyg som du skickar in till oss ska vara skannade från originalhandlingar. För dig som saknar avslutad gymnasieutbildning, beskriv din reella kompetens i ett CV och bifoga det istället för betyg.

Grund för urval: Särskilt prov

Preparandkurs

För dig som inte uppfyller behörighetskravet; lägst betyget E/3/G i följande kurserna; fordon och redskap, marken och växternas biologi samt växtkunskap 1, samarbetar vi med Skillebyholms trädgårdsmästarutbildning. Skillebyholm erbjuder en preparandkurs som Campus Nynäshamn godkänner som behörighetsgivande.

Preparandkursen sker helt på distans och är kostnadsfri. Däremot kostar det 1 000 kr att göra slutprovet och få ett intyg på godkänd kurs.

Preparandkursen finns att tillgå via en lösenordsskyddad hemsida. När du anmäler dig till kursen får du ett lösenord och kommer åt all information du behöver för att genomföra kursen. Räkna med en tidsåtgång på ca 1-2 tim/kursmodul (kursen innehåller totalt 25 moduler). Avsätt ca en halv arbetsdag för slutprovet, som görs via nätet. Du anmäler dig till preparandkursen genom att fylla i dina uppgifter på Skillebyholms webbplats. När du fått ditt intyg från kursen bifogar du det i din ansökan. Glöm inte att anmälan till kursen och tillgång till kursens innehåll är helt kostnadsfri, men att intyg från slutprov krävs för att styrka behörighet till utbildningen. Anmäl dig till preparandkursen här.

Kontakt

Petja Svensson

utbildningsledare
petja.svensson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?