På uppdrag av arbetslivet

Marintekniker

I takt med att allt mer avancerade system monteras ombord på båtar, ökar efterfrågan på marintekniker med aktuell och uppdaterad kompetens. Det ökade teknikinnehållet i allmänhet och nya båtmotorers krav på digitala
felsökning i synnerhet, ökar behovet av marintekniker med specialiserade kunskaper.

Som marintekniker kommer du inneha specialist kunskaper inom marinteknik och båtars serviceunderhåll. Och ha färdigheter i bland annat installation och marinel, samt självständigt kunna underhålla, felsöka, diagnostisera och reparera olika marina
framdrivningssystem.

Efter utbildningen kan du arbeta som:

 • Marin servicetekniker
 • Marintekniker

Sista ansökningsdag är den 16 maj.

Om utbildningen

Startdatum: 30 augusti 2021
Slutdatum: juni 2023

Heltidsutbildning på distans med ett antal seminarieträffar varje termin.
1 veckas studier motsvarar 5 YH-poäng, totalt 80 veckor ger 400 poäng.

Utbildningen varar i ca 2 år och leder till en yrkeshögskoleexamen, motsvarande SeQF-
nivå 5.

Utbildningsplatser: 20

Utbildningen är avgiftsfri och studiestödsberättigande.

Viss kurslitteratur och vissa föreläsningar på engelska kan förekomma.

Utbildningens innehåll

 • Arbetsmiljö, hållbarhet och rutiner, 15YHP
 • Båthantering, 20 YHP
 • Båtunderhåll och service, 10 YHP
 • Diagnos och reparation, 45 YHP
 • Examensarbete, 15 YHP
 • Installation av båtsystem, 25 YHP
 • Konstruktion och reparation, 15 YHP
 • LIA 1, 35 YHP
 • LIA 2, 40 YHP
 • LIA 3, 25 YHP
 • Marin framdriftteknik, 20 YHP
 • Marina datanätverk och navigationssystem, 30 YHP
 • Marina installationer, 20 YHP
 • Marina system, 15 YHP
 • Marinel och marinelektronik, 10 YHP
 • Maskinbefäl Klass VIII, 15 YHP
 • Skrovkonstruktionsteknik, plast, 20 YHP
 • Skrovkonstruktionsteknik, plåt, 25 YHP


Behörighetskrav

Denna utbildning ställer krav på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Alla betyg eller intyg som du skickar in till oss ska vara skannade från originalhandlingar. För dig som saknar avslutad gymnasieutbildning, beskriv din reella kompetens i ett CV och bifoga det istället för betyg.


Grund för urval: Särskilt prov

Kontakt

Petja Svensson

utbildningsledare
petja.svensson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?