På uppdrag av arbetslivet

Specialistundersköterska inriktning psykiatri

Efterfrågan av yrkesrollen har ett nationellt perspektiv vilket speglas i att
utbildningen är en innovativ distansutbildning med hybridundervisning.
Efterfrågan gäller många olika verksamheter; hemtjänst, rättspsykiatri, vård- och omsorgsboende,demensboende, psykiatrisk vårdenhet, mobil närsjukvård, psykiatrisk akutvård, beroendeavdelning, barnpsykiatrisk vårdavdelning, socialpsykiatri etc. De drivs i privat och offentlig regi inom såväl
kommunalt som regionalt ansvarsområde.

En specialistundersköterska psykiatri arbetar med såväl personlig vård som medicinska insatser med fokus på att öka patientens och brukarens psykiska hälsa. En viktig uppgift är handledning av kollegor i arbetslaget. Benämningen skötare förekommer inom psykiatrisk öppen och sluten vård, men är på väg att fasas ut. Arbetsområdet är brett och kan vara inom öppen och sluten psykiatrisk vård, rättspsykiatri, behandlingshem, hospice, särskilda boenden, hemtjänst, boendestöd, Arbetsgivare är kommuner, regioner, företag, stiftelser och kooperativ. Målgruppen är patienter och brukare i olika åldrar med t ex ätstörning, depression, psykossjukdom, personlighetsstörning, missbruksproblem och annan psykisk ohälsa.

Utbildningen leder till följande yrkesroller:

  • Specialistundersköterska psykiatri

Om utbildningen


Startdatum: hösten 2023
Slutdatum: sommaren 2025

Utbildningen startar under förutsättning att den blir beviljad av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Beslut kommer i januari 2023.

Deltidsutbildning (50%) på distans med ett antal seminarie träffar varje termin.
1 veckas studier motsvarar 2,5 YH-poäng, totalt 84 veckor ger 210 poäng.

Utbildningen varar i ca 2 år och leder till en yrkeshögskoleexamen, motsvarande SeQF-
nivå 5.

Utbildningsplatser: 35

Utbildningen är avgiftsfri och studiestödsberättigande.

Behörighetskrav

Särskilda förkunskaper krävs i följande:

Kurser

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Omvårdnad 1
Omvårdnad 2
Psykiatri 1
Psykologi 1

Yrkeserfarenhet, omfattning och tid

1 års heltid. Arbete som undersköterska inom öppenvården, slutenvården, behandlingshem, hospice, särskilda boenden, hemtjänst, hemvård, boendestöd, förebyggande verksamheter samt motsvarande inom öppen och sluten psykiatrisk vård (benämningen skötare förekommer)

Saknar du något på denna sida?

På campusnynäshamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?