Kurs på tom plats

Kompetensutveckla dig själv inom specifika områden. Kurs på tom plats är möjligheten att kostnadsfritt läsa vissa av kurserna som ingår i våra yrkeshögskoleutbildningar som fristående kurser. Kostnad för kurslitteratur kan tillkomma. Kurs på tom plats är studiemedelsberättigad.

Här under hittar du de kurser som det just nu finns möjlighet att läsa som fristående kurs. Under respektive rubrik finns start och slutdatum för aktuell kurs liksom fullständig kursplan och information om hur du ansöker till den.
Beskrivning av vad de olika behörighetskraven innebär finns beskrivet längst ner på sidan.

Kurser som ges hösten 2023

Startdatum: del 1 - 21 augusti 2023, del 2 - 22 januari 2024
Slutdatum: del 1 - 10 september 2023, del 2 - 3 mars 2024

Syftet med kursen är att den studerande efter genomgången kurs självständigt ska kunna felsöka, diagnostisera och reparera olika marina framdrivningssystem. Dessutom ingår i kursen branschtermer och kommunikation kring reparationer med kund och företag.

Läs hela kursplanen Pdf, 77.9 kB.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet läs mer om vad det innebär längre ner på sidan.

För mer information om kursen kontakta utbildningsledare Malin.

Startdatum: del 1 - 11 september 2023, del 2 - 1 januari 2024
Slutdatum: del 1 - 1 oktober 2023, del 2 - 21 januari 2024

Syftet med kursen att den studerande ska få en grundläggande förståelse för och självständigt kunna utföra marina elinstallationer, reparationer och felsökningar på navigationsutrustning och marina datanätverk. Vidare ska den studerande utifrån scheman, ritningar och skisser kunna utföra enklare elinstallationer och ha förståelse för eventuella risker i arbetet, samt kännedom om produkterna.

Läs hela kursplanen Pdf, 79.4 kB.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet läs mer om vad det innebär längre ner på sidan.

För mer information om kursen kontakta utbildningsledare Malin

Startdatum: 20 november 2023
Slutdatum: 31 december 2023

Kursen syftar till att lära den studerande att på ett självständigt sätt kunna genomföra och planera installationer av olika förekommande system ombord enligt rekommendationer från tillverkarna och gällande myndighetskrav.

Läs hela kursplanen Pdf, 83.7 kB.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet läs mer om vad det innebär längre ner på sidan.

För mer information om kursen kontakta utbildningsledare Malin

Startdatum: 25 september 2023
Slutdatum: 27 oktober 2023

Kursen ger den studerande kunskaper om yrkesrollens arbetsmiljö och utmaningar kring arbete på hög höjd samt färdigheter i att hantera utrustning för fallskydd och i att bedöma utrustningen och förankring av ställning. Godkänt på kursen leder till certifikat för Fallskydd och taksäkerhet enligt AFS 1999:3, 2001:3, 2006:4 (Arbetsmiljöverket) efter godkänd kurs.

Läs hela kursplanen Pdf, 70.8 kB.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet läs mer om vad det innebär längre ner på sidan.

För mer information om kursen kontakta utbildningsledare Eva

Startdatum: 30 oktober 2023
Slutdatum: 2 december 2023

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper inom området entreprenadjuridik och om hur detta påverkar projekt och solenergiprojektörens utövande. Kursen behandlar också utformning av offerter, avtalsskrivande och anbudsförfarande. Den studerande tränar också upp praktiska färdigheter i att kommunicera juridiska aspekter till kund och i att utforma offerter, avtal och underlag för dessa samt att genomföra anbudsförfaranden inom yrkesområdet.

Läs hela kursplanen Pdf, 73.3 kB.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet läs mer om vad det innebär längre ner på sidan.

För mer information om kursen kontakta utbildningsledare Eva

Startdatum: 4 december 2023
Slutdatum: 23 februari 2024

Genom denna kurs lär den studerande sig om teorin kring projektering och ledning av projekt och installation. Kursen behandlar ämnen så som behovsanalys, investeringskalkylering, beräkningar och dimensionering av anläggningar samt byggprocessen och hur en lägger upp ett projekt från första kundmöte till dokumentation. Kursen tränar också upp den studerandes praktiska färdigheter i att genomföra projekteringsprocessens alla delar inklusive att ta fram kalkyler, beräkningar, beställa rätt produkter och konstruera hållbara solenergilösningar..

Läs hela kursplanen Pdf, 85.5 kB.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet läs mer om vad det innebär längre ner på sidan.

För mer information om kursen kontakta utbildningsledare Eva

Startdatum: 21 augusti 2023
Slutdatum: 29 oktober 2023

Kursen går igenom att utifrån manualer, ritningar och program förstå och hantera maskinens system med delfunktioner med syfte att klara felsökning, modifieringar och förbättringar samt säkerhetssystemets integration.

Läs hela kursplanen Pdf, 69.9 kB.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet läs mer om vad det innebär längre ner på sidan.

För mer information om kursen kontakta utbildningsledare Thomas.

Startdatum: 11 november 2023
Slutdatum: 8 december 2023

I denna kurs behandlas arbetsledning och hur arbetet organiseras så att säkra förhållanden råder vid underhåll av system. Efter genomgången kurs ska den studerande kunna kommunicera så tydligt att kvalitet uppnås och bibehålls i en underhållsorganisation.

Läs hela kursplanen Pdf, 130.5 kB.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet läs mer om vad det innebär längre ner på sidan.

För mer information om kursen kontakta utbildningsledare Thomas.

Startdatum: 11 december 2023
Slutdatum: 4 februari 2024

Kursen behandlar planerad produktionsförmåga, säkerhet, miljö och ekonomi med olika stödfunktioner för underhåll. Såsom partnerskap och upphandling, lagar och förordningar, dokumentation och management. Kursen ger vidare förståelse för hur ett effektivt underhåll kan planeras samt specialiserade kunskaper om risker på arbetsplatser och riskreducerande åtgärder. Innehållet i styrande internationella standarder behandlas för att skapa enhetligt språkbruk på svenska och engelska, ett vidare arbetssätt samt riskhantering.

Läs hela kursplanen Pdf, 140.9 kB.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet läs mer om vad det innebär längre ner på sidan.

För mer information om kursen kontakta utbildningsledare Thomas.

Kurser som ges våren 2024

Startdatum: 5 februari 2024
Slutdatum: 23 februari 2024

I denna kurs behandlas olika aspekter av resurseffektivitet.

Läs hela kursplanen Pdf, 65.2 kB.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet läs mer om vad det innebär längre ner på sidan.

För mer information om kursen kontakta utbildningsledare Thomas.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Alla betyg eller intyg som du skickar in till oss ska vara skannade från originalhandlingar. För dig som saknar avslutad gymnasieutbildning, beskriv din reella kompetens i ett CV och bifoga det istället för betyg.

Saknar du något på denna sida?

På campusnynäshamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?