Öl är mer än bara humle.

Hållbar produktion och kvalitetsarbete i bryggerinäringen

Arbetar du i bryggeribranschen och vill ta nästa steg i din egen utveckling? Den här utbildningen är till nytta inte bara för dig utan också för företaget där du arbetar.

Utbildningens syfte är att svara mot branschens behov av kompetenshöjning inom områden som identifierats som ”svaga länkar” i produktionen, det vill säga kvalitetsarbete och hållbarhet. Utbildningen är en vidareutbildning för yrkesverksamma. Yrkeserfarenhet är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningens innehåll eftersom kopplingen mellan teori och praktik är en röd tråd i utbildningen både vid erfarenhetsutbytet mellan de studerande och vid tillämpning i egen praktik.


Om utbildningen

Utbildningen bedrivs på halvfart på distans med 2 träffar på plats.

Föreläsningar sker digitalt under 1-2 dagar per vecka. Schemat är regelbundet för att maximera möjligheten för studerande och företag att ha en tydlig planering för studier respektive arbete, men föreläsningar spelas också in och sparas på en lärplattform för ett så flexibelt lärande som möjligt.

Vi erbjuder 40 utbildningsplatser per omgång.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig den kompetens du behöver för att jobba på ett bryggeri med produktion av kvalitetsöl. Utbildningen innehåller följande kurser:

  • Mikrobiologi och kvalitet 20 YHP 8 veckor
  • HACCP 10 YHP 4 veckor
  • Hållbar produktion 10 YHP 4 veckor

Mikrobiologi och kvalitet

Kursens syfte är att ge de studerande specialiserade kunskaper i mikrobiologi med fokus på mikroorganismers levnadsbetingelser och deras skadliga och icke-skadliga inverkan på produkten och produktsäkerheten.

HACCP

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper om livsmedelslagen och HACCP. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten

Hållbar produktion

Kursens syfte är att ge studerande kunskap inom god praxis för hållbar produktion för hela produktionskedjan från inköp till utleveranser. Kursen syfte är också att ge de studerande kunskaper om dryckesbranschens klimatinitiativ och dess modell för utsläppsredovisning.

Behörighetskrav

Förkunskapskrav 6 mån heltid yrkeserfarenheter förvärvade genom anställning eller egenanställning på ett bryggeri. Erfarenheterna ska omfatta kunskaper, färdigheter och kompetenser kopplade till bryggeriprocessen så som till exempel: Råvaruhantering, recept, tillverkningsprocesser, utrustning, disk och rengöring, relevant lagstiftning, och grundläggande kunskaper om mikrobiologins påverkan på bryggeriprocessen.

Saknar du något på denna sida?

På campusnynäshamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?