Utbildning är nyckeln till din framtid

Yrkesintroduktion

Vi vänder oss till dig som har läst färdigt SFI samt svenska som andra språk på grundläggande nivå (GRNSVA) och har eller ska börja studera svenska som andraspråk på gymnasial nivå (SVA).

Yrkesintroduktionen ger dig kunskap om svenska arbetsmarknaden och att söka arbete samt tränar dig i studieteknik och datakunskap så att du har bättre möjligheter att lyckas med dina framtida studier i en yrkesutbildning.

Utbildningens innehåll

Yrkesintroduktion innehåller ett paket med halvtidsstudier på 50 procent (200p)

  • Arbetsliv/arbetsmarknad, 50 poäng
  • Studieteknik, 50 poäng
  • Människors miljöer, 100 poäng

Behörighetskrav

Du är behörig att söka till vuxenutbildningen från och med 1 juli det år som du fyller 20 år.

Behörighetskrav är motsvarande grundskolekompetens. Du som har annat modersmål än svenska ska ha kunskaper som motsvarar Svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVA).

Ansökan

Yrkesintroduktion startade 9 augusti. Restplats finns att söka till och med 15 september.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut senast en vecka innan kursstart. Vid sen antagning skickas antagningsbesked ut så snart som möjligt.

Saknar du något på denna sida?