Utbildning är nyckeln till din framtid

Undersköterska

Vill du utbilda dig till en efterfrågad yrkesroll? Utbildningen öppnar vägar till ett arbete med varierade arbetsuppgifter och arbetsplatser

Utbildningen genomförs med ett flexibelt upplägg där undervisning i klassrum kombineras med distansstudier.

I utbildningen erbjuds stöd i svenska språket (yrkessvenska) både integrerat i undervisningen av yrkeskurserna och som separat lektionstid.

På grund av den rådande coronapandemin genomförs utbildningen för närvarande i högre utsträckning genom distanslektioner via lärplattformen itslearning.com.

Praktik (apl)

I utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande (apl) där du får möjlighet att se olika typer av verksamheter och att pröva dina teoretiska kunskaper i den praktiska vardagen på en arbetsplats. Apl genomförs i samverkan med arbetsgivare inom Nynäshamns kommun.

Utbildningens innehåll

Kurser som ingår i Undersköterska, totalt 1.500 poäng

Undersköterskeutbildningen är en fördjupningssutbildning till vårdbiträdesutbildningen.

  • Vårdbiträde, 800 poäng
  • Omvårdnad 2, 100 poäng
  • Social omsorg 2, 100 poäng
  • Vård och omsorgspecialisering, 100 poäng
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning, 100 poäng
  • Psykiatri 2, 100 poäng
  • Hälso- och sjukvård 2, 100 poäng
  • Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng
  • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng

I utbildningen erbjuds stöd i svenska språket (yrkessvenska).

Behörighetskrav

Du är behörig att söka grundläggande vuxenutbildning från och med 1 juli det år som du fyller 20 år.

Förkunskapskrav: gymnasialt yrkespaket Vårdbiträde samt godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

Antagna studerande till undersköterskeutbildningen ska lämna utdrag ur Polisens belastningsregister (Utdrag enligt 9§ lagen (1998:620) om belastningsregister) i samband med utbildningsstart.

Ansökan

Nästa kursstart är 9 augusti 2021. Ansökan är stängd och antagning pågår.
Kom ihåg att bifoga dina betyg från studier i andra skolor än Campus Nynäshamn.

Antagningsbesked

Du som har ansökt till utbildningen senast den 31 maj får antagningsbesked skickat till dig per e-post under sista veckan i juni. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du besked om detta.

Du som ansökt under sena antagningen som pågår fram till och med 8 augusti kommer att få antagningsbesked skickat till dig per e-post under veckan efter kursstart 9 augusti.

Saknar du något på denna sida?