Utbildning är nyckeln till din framtid

Frisöraspirant

Vill du arbeta i ett kreativt yrke med stora utvecklingsmöjligheter? Vår idé är att låta dig möta verkligheten i arbetslivet redan under din utbildning.

Om din idé stämmer med vår skall du söka Nynäshamns lärlingsutbildning med inriktning frisör. Med minst 70 procent av utbildningstiden som arbetsplatsförlagt lärande (APL), kommer du att vara på en frisörsalong tillsammans med en handledare. Resterande undervisningstid är förlagd på Campus Nynäshamn med yrkeslärare inom frisörämnena. Möjligheterna till att få en anställning efter genomförd utbildning förstärks av att du tidigt inkluderas i arbetslivet under utbildningen.

Ditt engagemang och vår kunskap är nyckeln till din framtid.

Utbildningens innehåll

Kursplan för Frisöraspirant, totalt 1.500 poäng

 • Entreprenörskap, 100 poäng
 • Hantverk introduktion, 200 poäng
 • Frisör 1, 200 poäng
 • Frisör 2, 200 poäng
 • Frisör 3, 200 poäng
 • Frisör 4, 200 poäng
 • Frisör 5, 200 poäng
 • Frisör 6a, 100 poäng
 • Material och miljö, 100 poäng

Utbildningens mål

Yrkesutbildningspaketet Frisöraspirant syftar till att ge dig som studerande:

 • förmåga att utföra och sälja frisörbehandlingar av teknisk och estetisk kvalitet, både på dam- och herrkunder
 • kunskaper om frisörbehandlingar från idé till färdig produkt, hårets egenskaper och skötsel samt kunskaper om frisörprodukter
 • färdigheter i att kombinera tekniskt hantverkskunnande med estetiskt tänkande och kvalitetssäkra produkten
 • kunskaper om hantverkets historia och framtida utveckling
 • kunskaper om entreprenörskap och företagande
 • förmåga att kommunicera, samverka och att ge kundservice
 • kunskaper om arbetsmiljöfrågor och hur val av material påverkar människor och miljö samt förmåga att arbeta säkert och ergonomiskt
 • förmåga att planera, genomföra och utvärdera sin arbetsprocess

Utbildningen genomförs som lärlingsutbildning med både undervisning på Campus Nynäshamn och arbetsplatsförlagd undervisning.

Behörighetskrav

Du är behörig att söka vuxenutbildning från och med 1 juli det året som du fyller 20 år.

Behörighetskrav: motsvarande grundskolekompetens.

Du som har annat modersmål än svenska ska ha kunskaper som motsvarar svenska som andraspråk på grundläggande nivå (GRNSVA).

Ansökan

Nästa kursstart är 9 augusti 2021. Du kan ansöka till och med den 8 augusti.
Kom ihåg att bifoga dina betyg från studier i andra skolor än Campus Nynäshamn.

Antagningsbesked

Du som har ansökt till utbildningen senast den 31 maj får antagningsbesked skickat till dig per e-post under sista veckan i juni. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du besked om detta.

Du som ansökt under sena antagningen som pågår fram till och med 8 augusti kommer att få antagningsbesked skickat till dig per e-post under veckan efter kursstart 9 augusti.

Saknar du något på denna sida?