Utbildning är nyckeln till din framtid

Vuxenutbildning

Här kan du skaffa dig behörighet för högre studier, eller satsa på en efterfrågad yrkesutbildning. Om du är ny i Sverige är du välkommen till oss att lära dig svenska. Vi öppnar vägar till många nya möjligheter.

Vuxenutbildningen finns på grundläggande och gymnasial nivå. Här hittar du utbildning i svenska för invandrare, yrkesutbildning på gymnasial nivå (yrkesvux) och särskild utbildning för vuxna.

Tillsammans med våra studie- och yrkesvägledare kan du göra din individuella studieplan.

På Campus Nynäshamn börjar framtidsdrömmen, du bestämmer var den slutar.

Att studera på Komvux

Studier inom Vuxenutbildningen skiljer sig från grundskola och ungdomsgymnasiet. Kursplaner och betygskriterier är det samma men generellt kan man säga att studierna är mer koncentrerade och antalet undervisningstimmar är färre. Du får ta mer ansvar men får samtidigt en större frihet att lägga upp studierna som du själv vill. Du har möjlighet att studera dina kurser i olika studietakter.

Undervisningen bedrivs i klassrummet eller på distans men oftast på ett flexibelt sätt genom en kombination av klassrumsundervisning med distansstudier. Undervisningen utgår från vår lärplattform itslearning som gör dina studier tillgängliga i en digital lärmiljö. Beroende på vilken studieform du väljer påverkas också det sätt som du studerar på.

Att studera flexibelt eller på distans kan ha många fördelar. Ibland behöver man komma ifrån hemmet och studera i lugn och ro. Det kan också vara trevligt att träffa andra studerande och utbyta erfarenheter. Vi vill ge dig de bästa förutsättningarna för att du ska nå målet med dina studier. Om du studerar på distans eller på annan ort kan du använda Campus Nynäshamns lokaler för dina studier. Vi har rum för studier i en inkluderande miljö och samvaro.

Campus Nynäshamn är kommunens lärcentrum för vuxnas lärande.

Studieekonomi

Vuxenutbildning är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Läs mer om studieekonomi här.

Prövning

Behöver du ett betyg i en kurs? På Campus Nynäshamn kan du ansöka om att göra en prövning i Svenska För Invandrare (SFI) eller i de grundläggande och gymnasiala kurser som erbjuds under pågående termin, se aktuella kurser i kurslitteraturlistan.

Du läser på egen hand in en hel kurs enligt gällande kursplan och sedan gör du ett muntligt och/eller skriftligt prov. Undervisning/handledning och läromedel tillhandahålls inte i samband med prövning. Läraren ger information om kunskapskrav i den aktuella kursen samt gör upp en plan för prövningstillfällen och examinationer som du ska göra. Tänk på att inläsningen inför en prövning är omfattande då innehållet i prövningen motsvarar poängvärdet och samtliga kunskapskrav för den aktuella kursen. Läs mer om prövning hos Skolverket.

Under 2021 genomförs prövningar inom vuxenutbildningen följande veckor:
Vecka 22 (31 maj-4 juni). Ansök senast 9 maj.
Vecka 34 (23-27 augusti). Ansök senast 1 augusti.
Vecka 44 (1-5 november). Ansökan senast 3 oktober.

Du ansöker om prövning på Webbansökan. Du måste tydligt ange i rutan för Övriga upplysningar vilken kurs du önskar göra prövning i.

Din ansökan behandlas av studie- och yrkesvägledare först när all information finns i ansökan och du har laddat upp dina betyg. Datum och tid för prövningen bestäms när din prövningsansökan är godkänd.

Avgift för prövning är 500 kr och återbetalas inte om du uteblir från prövningen.

F-prövning

Har du studerat på Campus Nynäshamn och inte nått godkänt i en kurs? Då kan du göra en F-prövning inom 12 månader från betygsättning för möjligheten att nå ett godkänt betyg. Kontakta din lärare i kursen för planering. Det är kostnadsfritt att göra en F-prövning.

Ej studiemedel för prövning

Prövning eller F-prövning berättigar inte till studiemedel från CSN.

Olika former av stöd

Du som tidigare haft svårt i skolan kan behöva stöd för att komma igång med dina studier igen. Vi kan göra en individuell studieplanering tillsammans med dig, som kan leda till att du får extra handledning eller anpassad studiegång. Läs mer om olika former av stöd här.

Ansöka om utbildning i annan kommun

Följande information vänder sig till dig som är folkbokförd i Nynäshamn och söker utbildningar inom SFI, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial vuxenutbildning i en annan kommun än Nynäshamn.

Söker du en utbildning i en annan kommun måste din hemkommun först yttra sig. I Nynäshamns kommun är det vuxenutbildningens studie-och yrkesvägledare som granskar och bedömer ansökningar till andra kommuner. Beslut fattas av rektor för Campus Nynäshamn.

Vem har rätt att söka till utbildningar i andra kommuner?

Alla personer som bor i Nynäshamns kommun och som har ett svenskt personnummer har rätt att söka utbildningar i andra kommuner.

Vem blir beviljad utbildning i andra kommuner?

I 20 kap. 11, 19, 20 och 28 §§, skollagen (2010:800) finns bestämmelser om rätt och behörighet att delta i kommunal vuxenutbildning och utbildning i svenska för invandrare.

Prioriteringar

I 3 kap. 8§, Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning Finns det fler sökande till utbildningar utanför kommunen än resurser så prioriteras ansökningarna enligt 3 kap. 8§, Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. I klartext innebär förordningen att de med kortast utbildning prioriteras framför de med en längre utbildning.

Vad ska finnas med ansökan?

Ansökan som lämnas för yttrande till Nynäshamn ska innehålla följande:

  • Personbevis
  • Tidigare betyg (grundskola/gymnasieskola/högskola eller motsvarande)
  • Ansökningshandlingar ifyllda från mottagande kommun
  • Personligt brev med kontaktuppgifter som förklarar mål och syfte med ansökan om det inte framgår av ansökningshandlingarna.

Det är viktigt att ett vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare har ägt rum – antingen på Campus Nynäshamn eller hos mottagande kommun.

Grundläggande vuxenutbildning

Den som har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning, har rätt att delta i sådan utbildning även i en annan kommun än hemkommunen, om utbildningen tillhandahålls där. I ett sådant fall ersätter hemkommunen den mottagande kommunens kostnader.

Rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning har vuxen från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år, om han eller hon 1. är bosatt i landet, 2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och 3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Bedömning av elevs förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen görs av studie-och yrkesvägledare. Beslut fattas av rektor.

Gymnasial vuxenutbildning

Den som har rätt att delta i gymnasial vuxenutbildning, har rätt att delta i sådan utbildning i en annan kommun än sin hemkommun eller ett landsting om utbildningen finns där och inte erbjuds av hemkommunen. I ett sådant fall ersätter hemkommunen den mottagande kommunens kostnader.

Rätt att delta i gymnasial vuxenutbildning har vuxen från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år alternativt tidigare om eleven har gymnasieexamen, studiebevis eller slutbetyg från gymnasiet, och 1. är bosatt i landet, 2. saknar grundläggande behörighet till högskolestudier, och 3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Bedömning av elevs förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen görs av studie-och yrkesvägledare. Beslut fattas av rektor för Campus Nynäshamn.

SFI

Den som har rätt att delta i SFI, har rätt att delta i sådan utbildning i Nynäshamn. Samverkansöverenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län finns för SFX och SFI-Bas. För SFX och SFI-Bas ersätter hemkommunen den mottagande kommunens kostnader.

Rätt att delta i SFI har vuxen från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 16 år, om han eller hon 1. är bosatt i landet och 2. saknar grundläggande kunskaper i svenska

Ansökan är stängd

Sommarkurserna startade den 31 maj och pågår i fem veckor. Ansökan till sommarkurser stängde 2 maj.

Höstens kurser inom vuxenutbildningen startar den 9 augusti. Ansökan till sommarkurser stängde 31 maj och antagning pågår.

Kom ihåg att bifoga dina betyg.

Antagningsbesked

Antagningsbesked för höstens kurser med start 9 augusti skickas till dig per e-post under sista veckan i juni. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du besked om detta.