Genom utbildning kan du ta ansvar för din egen och andras framtid

Universitet och högskola

Att plugga innebär att göra något viktigt både för sig själv och för samhället.

Läs till lärare på hemmaplan!

Från och med höstterminen 2021 ges du möjlighet att studera på Grundlärarprogrammet vid Karlstads universitet på Campus Nynäshamn. Du väljer helt enkelt Nynäshamn som studieort i din universitetsansökan. Våren 2022 erbjuder Karlstads universitet Nynäshamn som studieort även för Förskollärarprogrammet. Läs mer om utbildningarna längre ner på sidan!

För studerande

Studerar du vid något annat lärosäte på distans? På Campus Nynäshamn kan du få studiero för tentaplugget eller möjlighet att träffa kursare eller andra studenter från Nynäshamnstrakten.

Vi erbjuder:

  • Möjlighet att göra tentor (Gå till tentabokning längre ner på sidan!)
  • Läsplatser och grupprum
  • Lånedatorer
  • Fri Wi-fi
  • Möjlighet för studiegrupp att delta i distansföreläsningar i realtid via vår videokonferensanläggning

För universitet och högskolor - högre utbildning på distans på hemmaplan

Högre utbildning är viktigt för kompetensförsörjning och lokal utveckling - både för företag såväl som offentlig sektor. Vi välkomnar alltid dialog med lärosäten om samarbeten kring utbildningar – program eller fristående kurser - som huvudsakligen kan genomföras på distans på hemmaplan. På Campus Nynäshamn har vi kunskap om vilket stöd distansstuderande kan behöva för att slutföra sin utbildning. Vi har också klassrum och videoutrustning som gör det möjligt för studerande att delta i distansföreläsningar i realtid.

Vi skapar möten som förändrar världen

Campus Nynäshamn arbetar aktivt tillsammans med lokalt och regionalt närings- och arbetsliv för att utveckla utbildning och kompetensutveckling på hemmaplan. Vi verkar för att skapa en mötesplats för näringsliv och högre utbildning och har kontinuerligt dialog kring företagens behov. Vi verkar också för att studerande och forskare på högskolor och universitet ska kunna formulera forskningsfrågor med lokal anknytning till Nynäshamn.

Kontakt

Hanna Högmark Hörnlund

utbildningsssamordnare
hanna.hogmark-hornlund@nynashamn.se

Lasse Sahlin

utvecklingsledare
lasse.sahlin@nynashamn.se