Kurslitteratur vuxenutbildningen

Här finner du litteraturlistan för vuxenutbildningens kurser under höstterminen 2021.

Du kan söka på bokens ISBN-nummer för att vara säker på att du skaffar rätt litteratur. Varje bok har ett eget ISBN-nummer så att det ska vara lätt att hitta rätt.

Kurslitteratur grundläggande kurser

Engelska, delkurs 1 och 2, grundläggande:
Stepping Stone delkurs 1 och 2, femte upplagan (Elevbok)
B Dalin, J Hanson, (Gleerups utbildning, 2020) 
ISBN: 9789151102931

Engelska, delkurs 3, grundläggande:
Stepping Stone delkurs 3, fjärde upplagan (Elevbok)
B Dalin, J Hanson, K Tuthill (Gleerups utbildning, 2017)
ISBN: 9789140695963

Webbövningar och ljudfiler
B. Dalin, J Hansson, K Tuthill
ISBN: 9789140689139

Engelska, delkurs 4, grundläggande:
Stepping Stone delkurs 4, elevbok, fjärde upplagan
B Dalin, J Hanson, K Tuthill (Gleerups utbildning, 2017)
ISBN: 9789140695970

Webbövningar och ljudfiler
B. Dalin, J Hansson, K Tuthill
ISBN: 9789140689153

Matematik, delkurs 1-2, grundläggande:
VUX 1 Matematik - för grundläggande vuxenutbildning
M Holmström, E Smedhamre (Liber AB, 2014)
ISBN: 9789147115433

Matematik, delkurs 3-4, grundläggande:
VUX 2 Matematik - för grundläggande vuxenutbildning
M Holmström, E Smedhamre (Liber AB, 2014)
ISBN: 9789147115440

Naturorientering, grundläggande:
Start NO
H Persson (Liber AB, 2016)
ISBN: 9789147116065

Samhällsorientering, grundläggande:
Start SO
C Holmberg, A. Lindstam (Liber AB, 2017)
ISBN: 9789147116072

Svenska, grundläggande:
Kurslitteratur meddelas senare.

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 1-4:
Språkgrunden, digital elevlicens andra upplagan
H Thunberg (Studentlitteratur, 2018)
ISBN: 9789144127767

Kaffe med rån, skönlitterär bok, lättläst
C Ingelman-Sundberg (LL-förlaget, 2013)
ISBN: 9789170534423

Kurslitteratur gymnasiala kurser

Engelska 5, gymnasiekurs:
Kurslitteratur meddelas senare.

Engelska 6, gymnasiekurs:
Kurslitteratur meddelas senare.

Engelska 7, gymnasiekurs:
Solid Gold 3
Hedencrona, Smed-Gerdin, Watcyn-Jones (Studentlitteratur, 2016)
ISBN: 9789144114552
Boken finns även som digital version.

Historia 1a1, gymnasiekurs:
Kurslitteratur meddelas senare.

Historia 1a2, gymnasiekurs:
Kurslitteratur meddelas senare.

Historia 1a2, gymnasiekurs:
Kurslitteratur meddelas senare.

Matematik 1a, gymnasiekurs:
M 1a
M Holmström, E Smedhamre, J Sjunnesson (Liber, 2011)
ISBN: 9789147085545

Matematik 1b, gymnasiekurs:
M 1b
M Holmström, E Smedhamre, J Sjunnesson (Liber, 2011)
ISBN:9789147085552

Matematik 1c, gymnasiekurs:
M 1c
M Holmström, E Smedhamre, J Sjunnesson (Liber, 2011)
ISBN: 9789147106998

Matematik 2a, gymnasiekurs:
Kurslitteratur meddelas senare..

Matematik 2b, gymnasiekurs:
Kurslitteratur meddelas senare.

Matematik 2c, gymnasiekurs:
Kurslitteratur meddelas senare.

Matematik 3b, gymnasiekurs:
Kurslitteratur meddelas senare.

Matematik 3c, gymnasiekurs:
Kurslitteratur meddelas senare.

Religionskunskap 2, gymnasiekurs:
Kurslitteratur meddelas senare.

Samhällskunskap 1a2, gymnasiekurs:
Kurslitteratur meddelas senare.

Samhällskunskap 1b, gymnasiekurs:
Kurslitteratur meddelas senare.

Svenska 1, gymnasiekurs:
Kurslitteratur meddelas senare.

Svenska 2, gymnasiekurs:
Svenska impulser 2, tredje upplagan
C J Markstedt, S Eriksson (Sanoma förlag, 2020)
ISBN: 9789152354025
Boken finns även som digital version.

Svenska 3, gymnasiekurs:
Kurslitteratur meddelas senare.

Svenska som andraspråk 1, gymnasiekurs:
Kurslitteratur meddelas senare.

Svenska som andraspråk 2, gymnasiekurs:
Kurslitteratur meddelas senare.

Svenska som andraspråk 3, gymnasiekurs:
Kurslitteratur meddelas senare.

Kurslitteratur yrkesvux

Barnskötare - Elevassistent Bas, termin 1 av 2

Etnicitet och kulturmöten:
Etnicitet och kulturmöten, elevbok, andra upplagan
T Phillips (Gleerups Utbildning, 2020)
ISBN: 9789151102009

Dramapedagogik:
7 vägar till drama : grundbok i dramapedagogik för förskollärare och lärare
K Mjaaland Heggestad (Studentlitteratur, 2018)
ISBN: 9789144091495

Barnskötare, termin 3 av 4

Människors miljöer:
Kurslitteratur meddelas senare.

Kommunikation (kursstart 18 oktober):
Kommunikation, andra upplagan
T Phillips (Gleerups förlag)
ISBN: 9789140694188

Restaurangutbildning, termin 1 av 2

Hygien:
Hygien med egenkontroll
P Hylmö (Liber, 2015)
ISBN: 9789147117277

Livsmedel och näringskunskap:
Livsmedel och näringskunskap, upplaga 1
H Westblom Jonsson (Liber, 2015)
ISBN: 9789147108138

Matlagning 1 och 2:
Matlagning 1, upplaga 1
H Westblom Jonsson (Liber, 2013)
ISBN: 9789147107773

Service och bemötande:
Kurslitteratur meddelas senare.

Vårdbiträde, termin 1 av 2

Omvårdnad 1:
Kurslitteratur meddelas senare.

Social omsorg:
Kurslitteratur meddelas senare.

Anatomi och fysiologi (kursstart 18 oktober):
Kurslitteratur meddelas senare.

Gerontologi och geriatrik (kursstart 18 oktober):
Kurslitteratur meddelas senare.

Psykologi 1 (kursstart 18 oktober):
Kurslitteratur meddelas senare.

Vårdbiträde, termin 2 av 2

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1:
Kurslitteratur meddelas senare.

Psykiatri 1:
Kurslitteratur meddelas senare.

Vårdbiträde Äldreomsorgslyftet, termin 1 av 3

Omvårdnad 1 (kursstart 1 juli):
Kurslitteratur meddelas senare.

Social omsorg (kursstart 13 september):
Kurslitteratur meddelas senare.

Fördjupningsutbildning undersköterska

Gerontologi och geriatrik:
Kurslitteratur meddelas senare.

Hälso- och sjukvård:
Kurslitteratur meddelas senare.

Omvårdnad 2 (kursstart 18 oktober):
Kurslitteratur meddelas senare.

Social omsorg (kursstart 18 oktober):
Kurslitteratur meddelas senare.

Yrkesintroduktion

Arbetsliv/arbetsmarknad:
Kurslitteratur meddelas senare.

Studieteknik:
Kurslitteratur meddelas senare.

Människors miljöer:
Kurslitteratur meddelas senare.


Kontakt

Expedition telefon, öppettider

måndag - torsdag 9-16
tisdag även 17-18
fredag 9-12

Lunchstängt, mån-tors 12-13

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?