Kurslitteratur vuxenutbildningen

Här finner du litteraturlistan för vuxenutbildningens kurser under höstterminen 2021.

Du kan söka på bokens ISBN-nummer för att vara säker på att du skaffar rätt litteratur. Varje bok har ett eget ISBN-nummer så att det ska vara lätt att hitta rätt.

Kurslitteratur grundläggande kurser

Engelska, delkurs 1 och 2, grundläggande:
Stepping Stone delkurs 1 och 2, femte upplagan (Elevbok)
B Dalin, J Hanson, (Gleerups utbildning, 2020) 
ISBN: 9789151102931

Engelska, delkurs 3, grundläggande:
Stepping Stone delkurs 3, fjärde upplagan (Elevbok)
B Dalin, J Hanson, K Tuthill (Gleerups utbildning, 2017)
ISBN: 9789140695963

Webbövningar och ljudfiler
B. Dalin, J Hansson, K Tuthill
ISBN: 9789140689139

Engelska, delkurs 4, grundläggande:
Stepping Stone delkurs 4, elevbok, fjärde upplagan
B Dalin, J Hanson, K Tuthill (Gleerups utbildning, 2017)
ISBN: 9789140695970

Webbövningar och ljudfiler
B. Dalin, J Hansson, K Tuthill
ISBN: 9789140689153

Matematik, delkurs 1-2, grundläggande:
VUX 1 Matematik - för grundläggande vuxenutbildning
M Holmström, E Smedhamre (Liber AB, 2014)
ISBN: 9789147115433

Matematik, delkurs 3-4, grundläggande:
VUX 2 Matematik - för grundläggande vuxenutbildning
M Holmström, E Smedhamre (Liber AB, 2014)
ISBN: 9789147115440

Naturorientering, grundläggande:
Start NO
H Persson (Liber AB, 2016)
ISBN: 9789147116065

Samhällsorientering, grundläggande:
Start SO
C Holmberg, A. Lindstam (Liber AB, 2017)
ISBN: 9789147116072

Svenska, grundläggande:
Kurslitteratur meddelas senare.

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 1-4:
Språkgrunden, digital elevlicens andra upplagan
H Thunberg (Studentlitteratur, 2018)
ISBN: 9789144127767

Kaffe med rån, skönlitterär bok, lättläst
C Ingelman-Sundberg (LL-förlaget, 2013)
ISBN: 9789170534423

Kurslitteratur gymnasiala kurser

Engelska 5, gymnasiekurs:
Solid Gold 1
Hedencrona/Smed-Gerdin/Watcyn-Jones (Studentlitteratur, 2014)
ISBN: 9789144084176

Engelska 6, gymnasiekurs:
Solid Gold 2
Hedencrona/Smed-Gerdin/Watcyn-Jones (Studentlitteratur, 2015)
ISBN: 9789144107806

Engelska 7, gymnasiekurs:
Solid Gold 3
Hedencrona, Smed-Gerdin, Watcyn-Jones (Studentlitteratur, 2016)
ISBN: 9789144114552
Boken finns även som digital version.

Georgrafi 1, gymnasiekurs:
Geografi 1
P Östman (Liber, 2011)
ISBN 9789147103393

Digital version:
Du köper en licens som är din i 12 månader - billigare och innehåller talsyntes men du måsta vara bekväm med att läsa på skärm.
ISBN 9789147129744
Digibok.se: https://digibok.se/978-91-47-12974-4.p/geografi-1-onlinebok-12-man )

Historia 1a1, gymnasiekurs:
Perspektiv på historien 50p, elevbok
L Nyström, H Nyström, Ö Nyström, K Martinsdotter, K Sjöberg (Gleerups utbildning, 2011)
ISBN: 9789140671547

Boken finns även som digital version:
Perspektiv på historien 50 p, digital, elevlicens, 6 mån
L Nyström, H Nyström, Ö Nyström
ISBN: 9789140679918
https://www.ordochbok.se/perspektiv-pa-historien-50-p-digital-elevlic-6-man-9789140679918.html (ange kod: ”cn20” för 10% rabatt)

Historia 1a2, gymnasiekurs:
Kurslitteratur meddelas senare.

Historia 1b, gymnasiekurs:
Perspektiv på historien 1b, elevbok, andra upplagan
H Nyström, L Nyström, Ö Nyström. (Gleerups utbildning, 2016)
ISBN 9789140691118

Boken finns även som digital version::
Perspektiv på historien 1b, digital, elevlic, 6 mån
ISBN 9789140679864
https://www.ordochbok.se/perspektiv-pa-historien-1b-digital-elevlic-6-man-9789140679864.html (ange kod: ”cn20” för 10% rabatt)

Matematik 1a, gymnasiekurs:
M1a
M Holmström, E Smedhamre, J Sjunnesson (Liber, 2011)
ISBN: 9789147085545

Matematik 1b, gymnasiekurs:
M1b
M Holmström, E Smedhamre, J Sjunnesson (Liber, 2011)
ISBN:9789147085552

Matematik 1c, gymnasiekurs:
M1c
M Holmström, E Smedhamre, J Sjunnesson (Liber, 2011)
ISBN: 9789147106998

Matematik 2a, gymnasiekurs:
M2a
M Holmström, E Smedhamre, J Sjunnesson (Liber, 2013)
ISBN 9789147108916

Matematik 2b, gymnasiekurs:
M2b
M Holmström, E Smedhamre, J Sjunnesson (Liber, 2012)
ISBN 9789147085927

Matematik 2c, gymnasiekurs:
M2c
M Holmström, E Smedhamre, J Sjunnesson (Liber, 2012)
ISBN 9789147085934

Matematik 3b och Matematik 3c, gymnasiekurs:
Matematik 5000 Kurs 3bc Vux, lärobok
L Alfredsson, K Bråting, P Erixon, H Heikne (Natur & kultur Läromedel, 2013)
ISBN 9789127426313

Religionskunskap 1, gymnasiekurs:
En människa, tusen världar, elevbok
R Tuveson (Gleerups Utbildning, 2015)
ISBN 9789140687470

Eller digital version med 6-månaderslicens för ca 150 kr:
En människa, tusen världar, digital, elevlic, 6 mån
R Tuveson (Gleerups Utbildning, 2015)
ISBN 9789140690319
https://www.ordochbok.se/en-manniska-tusen-varldar-digital-elevlic-6-man-9789140690319.html (ange kod: ”cn20” för 10% rabatt)

Samhällskunskap 1a1, 1a2 och 1b, gymnasiekurs:
Forum Samhällskunskap 1, fjärde upplagan
K Brolin, L Nohagen (Sanoma Utbildning, 2019)
ISBN 9789152358092

Boken finns även som digital version:
ISBN 9789152358108
Digibok.se: https://digibok.se/laromedel/gyvux/9789152358108.sp/forum-samhallskunskap-1-upplaga-4-onlinebok-1-ar

Svenska 1, gymnasiekurs:
Svenska impulser 1
C-J Markstedt, S Eriksson (Sanoma Utbildning, 2017)
ISBN 9789152337899

Britt-Marie var här, skönlitterär bok
Fredrik Backman

Svenska 2, gymnasiekurs:
Svenska impulser 2, tredje upplagan
C J Markstedt, S Eriksson (Sanoma förlag, 2020)
ISBN 9789152354025
Boken finns även som digital version.

Svenska 3, gymnasiekurs:
Svenska impulser 3
C-J Markstedt, S Eriksson (Sanoma Utbildning, 2013)
ISBN 9789152319895

Svenska som andraspråk 1, gymnasiekurs:
Svenska som andraspråk 1
T Åkerberg, C Norefalk (NA Förlag, 2014)
ISBN 9789198168129

Svenska som andraspråk 2, gymnasiekurs:
Språkporten, Svenska som andraspråk 1 2 3, tredje upplagan
M Åström (Studentlitteratur, 2018)
ISBN 9789144122014

Skönlitterärbok:
Doppler, Erlend Loe eller Sonjas sista vilja, Åsa Hellberg

Svenska som andraspråk 3, gymnasiekurs:
Språkporten, Svenska som andraspråk 1 2 3, tredje upplagan
M Åström (Studentlitteratur, 2018)
ISBN 9789144122014

Kurslitteratur yrkesvux

Barnskötare - Elevassistent Bas, termin 1 av 2

Etnicitet och kulturmöten:
Etnicitet och kulturmöten, elevbok, andra upplagan
T Phillips (Gleerups Utbildning, 2020)
ISBN: 9789151102009

Dramapedagogik:
7 vägar till drama: grundbok i dramapedagogik för förskollärare och lärare
K Mjaaland Heggestad (Studentlitteratur, 2018)
ISBN 9789144091495

Kommunikation (kursstart 18 oktober):
Kommunikation, andra upplagan
T Phillips (Gleerups förlag)
ISBN 9789140694188

Specialpedagogik 1 (kursstart 18 oktober):
Specialpedagogik 1, andra upplagan
S Svensson Höstfält (Sanoma, 2016)
ISBN 9789152331972
Ladda ner ljudfiler: https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/specialpedagogik-1-upplaga-2-S3190836/ljudfiler/
Digital elevlicens: https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/specialpedagogik-1-digital-elevlicens-9789152363126/

Barnskötare, termin 3 av 4

Människors miljöer:
Människors miljöer, 2:a upplagan, elevbok
T Phillips (Gleerups Utbildning, 2016)
ISBN 9789140694195

Digital version:
ISBN 9789140680334
https://www.ordochbok.se/manniskors-milj-er-digital-elevlic-12-man-9789140680334.html (ange kod: ”cn20” för 10% rabatt)

Kommunikation (kursstart 18 oktober):
Kommunikation, andra upplagan
T Phillips (Gleerups förlag)
ISBN 9789140694188

Specialpedagogik 1 (kursstart 18 oktober):
Specialpedagogik 1, andra upplagan
S Svensson Höstfält (Sanoma, 2016)
ISBN 9789152331972
Ladda ner ljudfiler: https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/specialpedagogik-1-upplaga-2-S3190836/ljudfiler/
Digital elevlicens: https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/specialpedagogik-1-digital-elevlicens-9789152363126/

Restaurangutbildning, termin 1 av 2

Hygien:
Hygien med egenkontroll
P Hylmö (Liber, 2015)
ISBN 9789147117277

Livsmedel och näringskunskap:
Livsmedel och näringskunskap, första upplagan
H Westblom Jonsson (Liber, 2015)
ISBN 9789147108138

Matlagning 1 och 2:
Matlagning 1, första upplaga
H Westblom Jonsson (Liber, 2013)
ISBN 9789147107773

Service och bemötande:
Kurslitteratur meddelas senare.

Vårdbiträde, termin 1 av 2

Omvårdnad 1:
Omvårdnad 1, elevbok
M Bengtsson, M Christidis, U Lundström, A-L Stenlund (Gleerups Utbildning, 2021)
ISBN 9789151106410

Social omsorg:
Social omsorg 1
C Hurtig (Sanoma Utbildning, 2021)
ISBN 9789152357729

Anatomi och fysiologi (kursstart 18 oktober):
Anatomi och fysiologi 1, elevbok
M Bengtsson och U Lundström (Gleerups Utbildning, 2021)
ISBN 9789151105345

Gerontologi och geriatrik (kursstart 18 oktober):
Gerontologi och geriatrik, elevbok
E-L Lindquist (Gleerups Utbildning, 2021)
ISBN 9789151104454

Psykologi 1 (kursstart 18 oktober):
Mänskligt - Psykologi 1 och 2a
Cronlund & Bernerson (Sanoma, 2017)
ISBN 9789152325827

Vårdbiträde, termin 2 av 2

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1:
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, första upplagan
S Svensson Höstfält (Sanoma Utbildning, 2021)
ISBN 9789152357743

Psykiatri 1:
Psykiatri 1, tredje upplagan
A-M Göransson (Sanoma Utbildning, 2021)
ISBN 9789152361641

Fördjupningsutbildning undersköterska

Gerontologi och geriatrik:
Gerontologi och geriatrik, elevbok
E-L Lindquist (Gleerups Utbildning, 2021)
ISBN 9789151104454

Hälso- och sjukvård:
Hälso- och sjukvård 1, elevbok
M Bengtsson, M Christidis, U Lundström m fl (Gleerups Utbildning, 2021)
ISBN 9789151106458

Omvårdnad 2 (kursstart 18 oktober):
Kurslitteratur meddelas senare.

Social omsorg (kursstart 18 oktober):
Social omsorg 1
C Hurtig (Sanoma Utbildning, 2021)
ISBN 9789152357729

Vårdbiträde Äldreomsorgslyftet, termin 1 av 3

Omvårdnad 1 (kursstart 1 juli):
Omvårdnad 1, elevbok
M Bengtsson, M Christidis, U Lundström, A-L Stenlund (Gleerups Utbildning, 2021)
ISBN 9789151106410

Social omsorg (kursstart 13 september):
Social omsorg 1
C Hurtig (Sanoma Utbildning, 2021)
ISBN 9789152357729

Yrkesintroduktion

Arbetsliv/arbetsmarknad:
Kurslitteratur meddelas senare.

Studieteknik:
Kurslitteratur meddelas senare.

Människors miljöer:
Människors miljöer, 2:a upplagan, elevbok
T Phillips (Gleerups Utbildning, 2016)
ISBN 9789140694195

Digital version:
ISBN 9789140680334
https://www.ordochbok.se/manniskors-milj-er-digital-elevlic-12-man-9789140680334.html (ange kod: ”cn20” för 10% rabatt)


Kontakt

Studerandesupport telefon, öppettider

måndag 9-16
tisdag 9-15, även 17-18
onsdag 9-16
torsdag 9-16
fredag 9-12

Lunchstängt, mån-tors 12-13

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?