Kurslitteratur hösten 2022

Du kan söka på bokens ISBN-nummer för att vara säker på att du skaffar rätt litteratur. Varje bok har ett eget ISBN-nummer så att det ska vara lätt att hitta rätt.

Kurslitteratur grundläggande kurser

Engelska, grundläggande delkurs 1 och 2:
Stepping Stone delkurs 1 och 2, elevbok, femte upplagan
B Dalin, J Hanson, (Gleerups, 2020) 
ISBN 9789151102931

Engelska, grundläggande delkurs 3:
Stepping Stone delkurs 3, elevbok, fjärde upplagan
B Dalin, J Hanson, K Tuthill (Gleerups, 2017)
ISBN 9789140695963

Webbövningar och ljudfiler
B. Dalin, J Hansson, K Tuthill
ISBN 9789140689139

Engelska, grundläggande delkurs 4:
Stepping Stone delkurs 4, elevbok, fjärde upplagan
B Dalin, J Hanson, K Tuthill (Gleerups, 2017)
ISBN 9789140695970

Webbövningar och ljudfiler
B. Dalin, J Hansson, K Tuthill
ISBN 9789140689153

Matematik, grundläggande delkurs 1-2:
VUX 1 Matematik - för grundläggande vuxenutbildning
M Holmström, E Smedhamre (Liber AB, 2014)
ISBN 9789147115433

Matematik, grundläggande delkurs 3-4:
VUX 2 Matematik - för grundläggande vuxenutbildning
M Holmström, E Smedhamre (Liber AB, 2014)
ISBN 9789147115440

Naturorientering, grundläggande:
Start NO
H Persson (Liber AB, 2016)
ISBN 9789147116065

Samhällsorientering, grundläggande:
Start SO
C Holmberg, A. Lindstam (Liber AB, 2017)
ISBN 9789147116072

Svenska, grundläggande delkurs 1-4, dag / distans:
Meddelas vid kursstart

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 1-4, dag:
Meddelas vid kursstart

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 1-4, kväll / distans:
Meddelas vid kursstart

Kurslitteratur gymnasiala kurser

Engelska 5, gymnasiekurs:
Solid Gold 1
Hedencrona/Smed-Gerdin/Watcyn-Jones (Studentlitteratur, 2014)
ISBN 9789144084176

Engelska 6, gymnasiekurs:
Solid Gold 2
Hedencrona/Smed-Gerdin/Watcyn-Jones (Studentlitteratur, 2015)
ISBN 9789144107806

Historia 1a1, gymnasiekurs:
Perspektiv på historien 50p, elevbok
L Nyström, H Nyström, Ö Nyström, K Martinsdotter, K Sjöberg (Gleerups utbildning, 2011)
ISBN 9789140671547

Boken finns även som digital version:
Perspektiv på historien 50 p, digital, elevlicens, 6 mån
L Nyström, H Nyström, Ö Nyström
ISBN 9789140679918
https://www.ordochbok.se/perspektiv-pa-historien-50-p-digital-elevlic-6-man-9789140679918.html (ange kod: ”cn20” för 10% rabatt)

Historia 1a2, gymnasiekurs:
Perspektiv på historien 1b, andra upplagan, elevbok
H Nyström, m fl, 2016 (Gleerups Utbildning)
ISBN 9789140691118

Boken finns även som digital version:
Perspektiv på historien 1b, digital, elevlicens 6 månader
ISBN 9789140679864
https://www.ordochbok.se/perspektiv-pa-historien-1b-digital-elevlic-6-man-9789140679864.html
Studerande på Campus Nynäshamn kan ange kod: ”cn20” för 10% rabatt

Historia 1b, gymnasiekurs:
Perspektiv på historien 1b, elevbok, andra upplagan
H Nyström, L Nyström, Ö Nyström. (Gleerups utbildning, 2016)
ISBN 9789140691118

Boken finns även som digital version:
Perspektiv på historien 1b, digital, elevlic, 6 mån
ISBN 9789140679864
https://www.ordochbok.se/perspektiv-pa-historien-1b-digital-elevlic-6-man-9789140679864.html (ange kod: ”cn20” för 10% rabatt)

Matematik 1a, gymnasiekurs:
Matematik Origo 1a, upplaga 2
V Gerholm, K Olofsson (Sanoma, 2021)
ISBN 9789152360767

Matematik 1b, gymnasiekurs:
Matematik Origo 1b, upplaga 3
A Szabo, N Larson, R Fermsjö, D Dufåker (Sanoma, 2021)
ISBN 9789152359082

Matematik 1c, gymnasiekurs:
Meddelas senare

Matematik 2a, gymnasiekurs:
Meddelas senare

Matematik 2b, gymnasiekurs:
Meddelas senare

Matematik 2c, gymnasiekurs:
Meddelas senare

Matematik 3b och Matematik 3c, gymnasiekurs:
Meddelas senare

Religionskunskap 1, gymnasiekurs:
En människa, tusen världar, elevbok
R Tuveson (Gleerups Utbildning, 2015)
ISBN 9789140687470

Eller digital version med 6-månaderslicens för ca 150 kr:
En människa, tusen världar, digital, elevlic, 6 mån
R Tuveson (Gleerups Utbildning, 2015)
ISBN 9789140690319
https://www.ordochbok.se/en-manniska-tusen-varldar-digital-elevlic-6-man-9789140690319.html (ange kod: ”cn20” för 10% rabatt)

Religionskunskap 2, gymnasiekurs (start 21/3:
En människa, tusen världar, elevbok
R Tuveson (Gleerups Utbildning, 2015)
ISBN 9789140687470

Eller digital version med 6-månaderslicens för ca 150 kr:
En människa, tusen världar, digital, elevlic, 6 mån
R Tuveson (Gleerups Utbildning, 2015)
ISBN 9789140690319
https://www.ordochbok.se/en-manniska-tusen-varldar-digital-elevlic-6-man-9789140690319.html (ange kod: ”cn20” för 10% rabatt)

Samhällskunskap 1a1, 1a2 och 1b, gymnasiekurs:
Forum Samhällskunskap 1, fjärde upplagan
K Brolin, L Nohagen (Sanoma Utbildning, 2019)
ISBN 9789152358092

Boken finns även som digital version:
ISBN 9789152358108

Svenska 1, gymnasiekurs:
Svenska impulser 1
C-J Markstedt, S Eriksson (Sanoma Utbildning, 2017)
ISBN 9789152337899

Britt-Marie var här, skönlitterär bok
Fredrik Backman (Månpocket, 2019)
ISBN 9789175038865

Svenska 2, gymnasiekurs:
Svenska impulser 2, tredje upplagan
C J Markstedt, S Eriksson (Sanoma förlag, 2020)
ISBN 9789152354025
Boken finns även som digital version.

Svenska 3, gymnasiekurs:
Svenska impulser 3
C-J Markstedt, S Eriksson (Sanoma Utbildning, 2013)
ISBN 9789152319895

Svenska som andraspråk 1, gymnasiekurs:
Språkporten 1 2 3, Svenska som andraspråk 1 2 3, tredje upplagan
M Åström (Studentlitteratur, 2018)
ISBN 9789144122014

Svenska som andraspråk 2, gymnasiekurs:
Språkporten 1 2 3, Svenska som andraspråk 1 2 3, tredje upplagan
M Åström (Studentlitteratur, 2018)
ISBN 9789144122014

Skönlitterär bok:
Doppler, Erlend Loe eller Sonjas sista vilja, Åsa Hellberg

Svenska som andraspråk 3, gymnasiekurs:
Språkporten 1 2 3, Svenska som andraspråk 1 2 3, tredje upplagan
M Åström (Studentlitteratur, 2018)
ISBN 9789144122014

Kurslitteratur yrkesvux

Barnskötare - Elevassistent Bas, termin 1 av 3

Dramapedagogik:
7 vägar till drama: grundbok i dramapedagogik för förskollärare och lärare, 1:a upplagan
K Mjaaland Heggestad (Studentlitteratur, 2014)
ISBN 9789144091495

Etnicitet och kulturmöten:
Etnicitet och kulturmöten, elevbok, andra upplagan
T Phillips (Gleerups, 2020)
ISBN 9789151102009

Kommunikation (start 17/10):
Kommunikation, andra upplagan
T Phillips (Gleerups, 2017)
ISBN 9789140694188

Specialpedagogik (start 17/10):
Specialpedagogik 1, elevbok, andra upplagan
S Svensson Höstfält (Sanoma, 2016)
ISBN 9789152331972

Barnskötare - Elevassistent Bas, termin 3 av 3

Pedagogiskt arbete:
Pedagogiskt arbete, elevbok, andra upplagan
T Phillips (Gleerups, 2019)
ISBN 9789151101972

Skapande verksamhet:
Skapande verksamhet, elevbok, första upplagan
T Philips (Gleerups, 2014)
ISBN 9789140678362

Specialpedagogik 2:
Meddelas senare

Barns lärande och växande (start 17/10):
Barns lärande och växande, elevbok, andra upplagan
T Philips (Gleerups, 2019)
ISBN 9789151101705

Restaurangutbildning, termin 1 av 2

Litteratur tillhandahålls under utbildningen.

Vårdbiträde, termin 1 av 2

Anatomi och fysiologi 1:
Anatomi och fysiologi 1+2, elevbok, första upplagan, andra tryckningen
M Bengtsson och U Lundström (Gleerups, 2021)
ISBN 9789151105352

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1:
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, elevbok, första upplagan
S Svensson Höstfält (Sanoma, 2021)
ISBN 9789152357743

Omvårdnad 1 (start 21/3):
Omvårdnad 1, första upplagan
K Hjelm (Sanoma, 2021)
ISBN 9789152360019

Social omsorg 1 (start 21/3):
Social omsorg 1, första upplagan
C Hurtig (Sanoma, 2021)
ISBN 9789152357729

Undersköterska, fördjupningsutbildning termin 1 av 2

Omvårdnad 2 (start 17/10):
Omvårdnad 2, 1:a upplagan, andra tryckningen
M Bengtsson, M Christidis, U Lundström, A-L Stenlund (Gleerups, 2021)
ISBN 9789151106427
Finns både som vanlig bok och digitalt läromedel

Social omsorg 2(start 17/10):
Social omsorg 2, första upplagan
H Carlander (Gleerups, 2021)
ISBN 9789151105390

Anatomi och fysiologi 2 (start 17/10):
Anatomi och fysiologi 1+2, elevbok, första upplagan, andra tryckningen
M Bengtsson och U Lundström (Gleerups, 2021)
ISBN 9789151105352

Psykiatri 2 (start 17/10):
Psykiatri 2, andra upplagan, första tryckningen
I Andersson-Höglund, B Hedman-Ahlström (Sanoma, 2022)
ISBN 9789152357200

Vård och omsorg - specialisering (start 17/10):
Meddelas senare

Vårdbiträde, lärlingsutbildning Äldreomsorgslyftet termin 3 av 3 (grupp 1)

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (start 12/9):
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, elevbok, första upplagan
S Svensson Höstfält (Sanoma, 2021)
ISBN 9789152357743

Psykiatri 1 (start 21/11):
Psykiatri 1, tredje upplagan
A-M Göransson (Sanoma, 2021)
ISBN 9789152361641

Vårdbiträde lärlingsutbildning Äldreomsorgslyftet, termin 2 av 3 (grupp 2)

Gerontologi och geriatrik (start 22/8):
Gerontologi och geriatrik, elevbok
E-L Lindquist (Gleerups, 2021)
ISBN 9789151104454

Hälso- och sjukvård 1 (start 31/10):
Hälso- och sjukvård 1, elevbok
M Bengtsson, M Christidis, U Lundström m fl (Gleerups, 2021)
ISBN 9789151106458

Social omsorg 1:
Social omsorg 1, första upplagan
C Hurtig (Sanoma, 2021)
ISBN 9789152357729

Kontakt

Studerandesupport telefon, öppettider

måndag 9-12, även 17-18
tisdag 9-12
onsdag 9-12
torsdag 9-12
fredag 9-12

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?