Kurslitteratur hösten 2022

Du kan söka på bokens ISBN-nummer för att vara säker på att du skaffar rätt litteratur. Varje bok har ett eget ISBN-nummer så att det ska vara lätt att hitta rätt.

Kurslitteratur grundläggande kurser

Engelska, grundläggande delkurs 1 och 2:
Stepping Stone delkurs 1 och 2, elevbok, femte upplagan
B Dalin, J Hanson, (Gleerups, 2020) 
ISBN 9789151102931

Engelska, grundläggande delkurs 3:
Stepping Stone delkurs 3, elevbok, fjärde upplagan
B Dalin, J Hanson, K Tuthill (Gleerups, 2017)
ISBN 9789140695963

Webbövningar och ljudfiler
B. Dalin, J Hansson, K Tuthill
ISBN 9789140689139

Engelska, grundläggande delkurs 4:
Stepping Stone delkurs 4, elevbok, fjärde upplagan
B Dalin, J Hanson, K Tuthill (Gleerups, 2017)
ISBN 9789140695970

Webbövningar och ljudfiler
B. Dalin, J Hansson, K Tuthill
ISBN 9789140689153

Matematik, grundläggande delkurs 1-2:
VUX 1 Matematik - för grundläggande vuxenutbildning
M Holmström, E Smedhamre (Liber AB, 2014)
ISBN 9789147115433

Matematik, grundläggande delkurs 3-4:
VUX 2 Matematik - för grundläggande vuxenutbildning
M Holmström, E Smedhamre (Liber AB, 2014)
ISBN 9789147115440

Naturorientering, grundläggande:
Start NO
H Persson (Liber AB, 2016)
ISBN 9789147116065

Samhällsorientering, grundläggande:
Start SO
C Holmberg, A. Lindstam (Liber AB, 2017)
ISBN 9789147116072

Svenska, grundläggande delkurs 1-4, dag / distans:
Meddelas vid kursstart

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 1-4, dag:
Meddelas vid kursstart

Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 1-4, kväll / distans:
Meddelas vid kursstart

Kurslitteratur gymnasiala kurser

Engelska 5, gymnasiekurs:
Solid Gold 1
Hedencrona/Smed-Gerdin/Watcyn-Jones (Studentlitteratur, 2014)
ISBN 9789144084176

Engelska 6, gymnasiekurs:
Solid Gold 2
Hedencrona/Smed-Gerdin/Watcyn-Jones (Studentlitteratur, 2015)
ISBN 9789144107806

Historia 1a1, gymnasiekurs:
Perspektiv på historien 50p, elevbok
L Nyström, H Nyström, Ö Nyström, K Martinsdotter, K Sjöberg (Gleerups utbildning, 2011)
ISBN 9789140671547

Boken finns även som digital version:
Perspektiv på historien 50 p, digital, elevlicens, 6 mån
L Nyström, H Nyström, Ö Nyström
ISBN 9789140679918
https://www.ordochbok.se/perspektiv-pa-historien-50-p-digital-elevlic-6-man-9789140679918.html (ange kod: ”cn20” för 10% rabatt)

Historia 1a2, gymnasiekurs:
Perspektiv på historien 1b, andra upplagan, elevbok
H Nyström, m fl, 2016 (Gleerups Utbildning)
ISBN 9789140691118

Boken finns även som digital version:
Perspektiv på historien 1b, digital, elevlicens 6 månader
ISBN 9789140679864
https://www.ordochbok.se/perspektiv-pa-historien-1b-digital-elevlic-6-man-9789140679864.html
Studerande på Campus Nynäshamn kan ange kod: ”cn20” för 10% rabatt

Historia 1b, gymnasiekurs:
Perspektiv på historien 1b, elevbok, andra upplagan
H Nyström, L Nyström, Ö Nyström. (Gleerups utbildning, 2016)
ISBN 9789140691118

Boken finns även som digital version:
Perspektiv på historien 1b, digital, elevlicens 6 mån
ISBN 9789140679864
https://www.ordochbok.se/perspektiv-pa-historien-1b-digital-elevlic-6-man-9789140679864.html (ange kod: ”cn20” för 10% rabatt)

Matematik 1a, gymnasiekurs:
Matematik Origo 1a, upplaga 2
V Gerholm, K Olofsson (Sanoma, 2021)
ISBN 9789152360767

Matematik 1b, gymnasiekurs:
Matematik Origo 1b, upplaga 3
A Szabo, N Larson, R Fermsjö, D Dufåker (Sanoma, 2021)
ISBN 9789152359082

Matematik 1c, gymnasiekurs:
Meddelas senare

Matematik 2a, gymnasiekurs:
Meddelas senare

Matematik 2b, gymnasiekurs:
Meddelas senare

Matematik 2c, gymnasiekurs:
Meddelas senare

Matematik 3b och Matematik 3c, gymnasiekurs:
Meddelas senare

Religionskunskap 1, gymnasiekurs:
En människa, tusen världar, elevbok
R Tuveson (Gleerups Utbildning, 2015)
ISBN 9789140687470

Eller digital version med 6-månaderslicens för ca 150 kr:
En människa, tusen världar, digital, elevlicens 6 mån
R Tuveson (Gleerups Utbildning, 2015)
ISBN 9789140690319
https://www.ordochbok.se/en-manniska-tusen-varldar-digital-elevlic-6-man-9789140690319.html (ange kod: ”cn20” för 10% rabatt)

Religionskunskap 2, gymnasiekurs (start 21/3:
En människa, tusen världar, elevbok
R Tuveson (Gleerups Utbildning, 2015)
ISBN 9789140687470

Eller digital version med 6-månaderslicens för ca 150 kr:
En människa, tusen världar, digital, elevlicens 6 mån
R Tuveson (Gleerups Utbildning, 2015)
ISBN 9789140690319
https://www.ordochbok.se/en-manniska-tusen-varldar-digital-elevlic-6-man-9789140690319.html (ange kod: ”cn20” för 10% rabatt)

Samhällskunskap 1a1, 1a2 och 1b, gymnasiekurs:
Forum Samhällskunskap 1, fjärde upplagan
K Brolin, L Nohagen (Sanoma Utbildning, 2019)
ISBN 9789152358092

Boken finns även som digital version:
ISBN 9789152358108

Svenska 1, gymnasiekurs:
Svenska impulser 1
C-J Markstedt, S Eriksson (Sanoma Utbildning, 2017)
ISBN 9789152337899

Britt-Marie var här, skönlitterär bok
Fredrik Backman (Månpocket, 2019)
ISBN 9789175038865

Svenska 2, gymnasiekurs:
Svenska impulser 2, tredje upplagan
C J Markstedt, S Eriksson (Sanoma förlag, 2020)
ISBN 9789152354025
Boken finns även som digital version.

Svenska 3, gymnasiekurs:
Svenska impulser 3
C-J Markstedt, S Eriksson (Sanoma Utbildning, 2013)
ISBN 9789152319895

Svenska som andraspråk 1, gymnasiekurs:
Språkporten 1 2 3, Svenska som andraspråk 1 2 3, tredje upplagan
M Åström (Studentlitteratur, 2018)
ISBN 9789144122014

Svenska som andraspråk 2, gymnasiekurs:
Språkporten 1 2 3, Svenska som andraspråk 1 2 3, tredje upplagan
M Åström (Studentlitteratur, 2018)
ISBN 9789144122014

Skönlitterär bok:
Doppler, Erlend Loe eller Sonjas sista vilja, Åsa Hellberg

Svenska som andraspråk 3, gymnasiekurs:
Språkporten 1 2 3, Svenska som andraspråk 1 2 3, tredje upplagan
M Åström (Studentlitteratur, 2018)
ISBN 9789144122014

Kurslitteratur yrkesvux

Barnskötare - Elevassistent Bas, termin 1 av 3

Dramapedagogik:
7 vägar till drama: grundbok i dramapedagogik för förskollärare och lärare, 1:a upplagan
K Mjaaland Heggestad (Studentlitteratur, 2014)
ISBN 9789144091495

Etnicitet och kulturmöten:
Etnicitet och kulturmöten, elevbok, andra upplagan
T Phillips (Gleerups, 2020)
ISBN 9789151102009

Kommunikation (start 17/10):
Kommunikation, andra upplagan
T Phillips (Gleerups, 2017)
ISBN 9789140694188

Specialpedagogik (start 17/10):
Specialpedagogik 1, elevbok, andra upplagan
S Svensson Höstfält (Sanoma, 2016)
ISBN 9789152331972

Barnskötare - Elevassistent Bas, termin 3 av 3

Pedagogiskt arbete:
Pedagogiskt arbete, elevbok, andra upplagan
T Phillips (Gleerups, 2019)
ISBN 9789151101972

Skapande verksamhet:
Skapande verksamhet, elevbok, första upplagan
T Philips (Gleerups, 2014)
ISBN 9789140678362

Specialpedagogik 2:
Meddelas senare

Barns lärande och växande (start 17/10):
Barns lärande och växande, elevbok, andra upplagan
T Philips (Gleerups, 2019)
ISBN 9789151101705

Restaurangutbildning, termin 1 av 2

Litteratur tillhandahålls under utbildningen.

Vårdbiträde, termin 1 av 2

Anatomi och fysiologi 1:
Anatomi och fysiologi 1+2, elevbok, första upplagan, andra tryckningen
M Bengtsson och U Lundström (Gleerups, 2021)
ISBN 9789151105352

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1:
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, elevbok, första upplagan
S Svensson Höstfält (Sanoma, 2021)
ISBN 9789152357743

Omvårdnad 1 (start 21/3):
Omvårdnad 1, första upplagan
K Hjelm (Sanoma, 2021)
ISBN 9789152360019

Social omsorg 1 (start 21/3):
Social omsorg 1, första upplagan
C Hurtig (Sanoma, 2021)
ISBN 9789152357729

Undersköterska, fördjupningsutbildning termin 1 av 2

Omvårdnad 2 (start 17/10):
Omvårdnad 2, 1:a upplagan, andra tryckningen
M Bengtsson, M Christidis, U Lundström, A-L Stenlund (Gleerups, 2021)
ISBN 9789151106427
Finns både som vanlig bok och digitalt läromedel

Social omsorg 2(start 17/10):
Social omsorg 2, första upplagan
H Carlander (Gleerups, 2021)
ISBN 9789151105390

Anatomi och fysiologi 2 (start 17/10):
Anatomi och fysiologi 1+2, elevbok, första upplagan, andra tryckningen
M Bengtsson och U Lundström (Gleerups, 2021)
ISBN 9789151105352

Psykiatri 2 (start 17/10):
Psykiatri 2, andra upplagan, första tryckningen
I Andersson-Höglund, B Hedman-Ahlström (Sanoma, 2022)
ISBN 9789152357200

Vård och omsorg - specialisering (start 17/10):
Meddelas senare

Vårdbiträde, lärlingsutbildning Äldreomsorgslyftet termin 3 av 3 (grupp 1)

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (start 12/9):
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, elevbok, första upplagan
S Svensson Höstfält (Sanoma, 2021)
ISBN 9789152357743

Psykiatri 1 (start 21/11):
Psykiatri 1, tredje upplagan
A-M Göransson (Sanoma, 2021)
ISBN 9789152361641

Vårdbiträde lärlingsutbildning Äldreomsorgslyftet, termin 2 av 3 (grupp 2)

Gerontologi och geriatrik (start 22/8):
Gerontologi och geriatrik, elevbok
E-L Lindquist (Gleerups, 2021)
ISBN 9789151104454

Hälso- och sjukvård 1 (start 31/10):
Hälso- och sjukvård 1, elevbok
M Bengtsson, M Christidis, U Lundström m fl (Gleerups, 2021)
ISBN 9789151106458

Social omsorg 1:
Social omsorg 1, första upplagan
C Hurtig (Sanoma, 2021)
ISBN 9789152357729

Kontakt

Studerandesupport telefon, öppettider

måndag 9-12, även 17-18
tisdag 9-12
onsdag 9-12
torsdag 9-12
fredag 9-12

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På campusnynäshamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?