Möten som förändrar världen.

Växtkraft Södertörn

Stöd till kompetensutveckling för företag som påverkats av coronapandemin

Handeln, besöksnäringen och de kulturella och kreativa näringarna har drabbats hårt under coronapandemin. Restriktionerna har skapat nya levnadsmönster som kraftigt påverkat våra konsumtions-, fritids-, och nöjesvanor.

Därför bidrar nu Växtkraft Södertörn till att stärka ditt företags konkurrenskraft och ge anställda en starkare position på arbetsmarknaden. Projektet erbjuder kompetenskartläggning och behovsanpassad utbildning till både företagets ledning och anställda. För den som är osäker på sitt yrkesval i samband med en karriärväxling erbjuder Växtkraft Södertörn stöd via studie- och yrkesvägledare.

gula stjärnor i ring på blå bakgrund

Växtkraft Södertörn, som finansieras av Europeiska Socialfonden, vänder sig till företag i Botkyrka, Haninge, Nykvarn, Nynäshamn, Södertälje och Tyresö kommun. Projektet har utvecklats i samverkan mellan Campus Nynäshamn och Näringslivsenheten i Nynäshamns kommun tillsammans med ett antal företag inom de sex kommunerna på Södertörn.

Projektet är tidsbegränsat och pågår mellan den 1 september 2020 och december 2022.

Vill du veta mer om vad Växtkraft Södertörn kan göra för dig och ditt företag gå gärna in på vår kontaktsida. Använd formuläret för att bli kontaktad eller ring direkt till någon av oss i teamet.

Kontakt

Jeanette Olsson

projektledare
jeanette.olsson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?