Välkommen till möjligheternas webinar

I Nynäshamns kommun pågår det just nu flera spännande utvecklingsprojekt. Under detta webinar får du veta mer om de möjligheter att öka din lönsamhet som nu öppnar sig för dig och ditt företag genom utbildning och samverkan.

Vi bjuder därför in till ett kort webinar där bland annat följande frågor kommer att besvaras:

  • Hur kan du dra nytta av Campus Nynäshamn?
  • Hur kan din verksamhet ges en starkare position genom kompetensutveckling?
  • Hur kan din verksamhet öka sin lönsamhet?

Tid och form

Träffen är digital på Zoom, onsdagen den 10 mars kl. 9.00-9.45

Program

9.00 Moderator Anna Moore hälsar välkommen
9.02 Nina Munters och Lasse Sahlin inleder
9.05 Presentation av APL Nynäs
9.10 Presentation av Hållbar utveckling Nynäshamn
9.15 Presentation av Växtkraft Södertörn
9.20 Campus Nynäshamn
9.30 Tid för frågor och dialog
9.45 Beräknat avslut

Alla företag är välkomna

Anmäl dig och om du vill en kollega, gärna före den 9 mars, via länk nedan.

Varmt välkommen önskar Näringslivsenheten och Campus Nynäshamn!

Mer information om talarna

APL Nynäs är ett utvecklingsprojekt som skapar förutsättningar för att du som arbetsgivare i större utsträckning skall hitta den kompetens du behöver. Vi utvecklar närmare samarbeten med arbetsgivare för att förenkla och utveckla nya metoder för lärande på arbetsplatser. Vi stöttar även arbetsgivare med handledarutbildningar, validering och inspiration.
Yasmin Kan, projektledare

Hållbar utveckling Nynäshamn. Projektet som ska öka lönsamheten i företag med anknytning till de gröna näringarna, livsmedelsproduktion och besöksnäring. Detta görs genom nätverkande, företagsanalyser, kompetensutveckling, en digital plattform och en ny modell för upphandling av livsmedel.
Janet Jonsson, projektledare Näringslivsenheten

Växtkraft Södertörn stödjer företag på Södertörn inom besöksnäringen, handeln samt de kreativa och kulturella näringarna som behöver kompetensutveckla sin medarbetare. Arbetet syftar till att stärka företagens konkurrenskraft.
Hans-Olof Forsberg, tf projektledare och utvecklingsledare


Logotype Nynäshamns kommun
ESF flagga

Saknar du något på denna sida?