APL NYNÄS- Lärande på arbetsplatser

Ett samverkansprojekt som bygger broar mellan utbildning och arbetsliv

EU flagga med socialfonden text

APL Nynäs är ett ESF-finansierat samverkansprojekt. Projektet drivs i samverkan med Företagarna, Arbetsförmedlingen, Nynas AB samt olika enheter inom Nynäshamns kommun. Projektets övergripande syfte är att stärka relationerna mellan arbetsliv och utbildning. För att säkerställa att de metoder som utvecklas i projektet har projektgruppen stöd av representanter i arbets- och referensgrupper.

Tillsammans arbetar projektet mot målet att utveckla ett närmare samarbete med arbetsgivare för att förenkla och effektivisera strukturen kring lärande på arbetsplatser. Projeket arbetar också för att stärka förutsättningarna för en tydligare övergång mellan utbildning och arbetsliv genom insatser på validerings-samt studie-och yrkesvägledningsområdet.

Campus Nynäshamn erbjuder en mängd yrkesinriktade utbildningar där lärande på en arbetsplats ingår. De studerande genomför handledd praktik på en tänkbar framtida arbetsplats. På gymnasial nivå kallas det apl (arbetsplatsförlagt lärande) och inom yrkeshögskolan LIA (lärande i arbete).

Kontakt

Yasemin Kan

projektledare
yasemin.kan@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?