APL NYNÄS- Lärande på arbetsplatser

Ett projekt som bygger broar mellan utbildning och arbetsliv

EU flagga med socialfonden text

APL Nynäs är ett ESF-finansierat utvecklingsprojekt. Vårt syfte är att stärka relationer mellan arbetsliv och utbildning. Vi är fem personer som under tre år jobbar i projektet. Till vår hjälp har vi representanter i arbets- och referensgrupper där vi tillsammans arbetar mot målet att utveckla ett närmare samarbete med arbetsgivare för att förenkla och effektivisera strukturen kring lärande på arbetsplatser.

Campus Nynäshamn erbjuder en mängd yrkesinriktade utbildningar där lärande på en arbetsplats ingår. De studerande genomför handledd praktik på en tänkbar framtida arbetsplats. På gymnasial nivå kallas det apl (arbetsplatsförlagt lärande) och inom yrkeshögskolan LIA (lärande i arbete).

Kontakt

Yasemin Kan

projektledare
yasemin.kan@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?