Möten som förändrar världen.

Filmer & inspirationsföreläsningar

Växtkraft Södertörn publicerar löpande filmintervjuer och filmer från inspirationsföreläsningar och webbinarier. Det är vår förhoppning är att du genom filmerna ska få en tydligare bild av projektet och på vilket sätt det skulle kunna vara till nytta för dig och företaget där du arbetar.

Filmintervju 4 februari 2022

Bommersvik Konferens använder Växtkraft Södertörn

Bommersvik Konferens i Nykvarn använde Växtkraft Södertörn för att säljutbilda medarbetarna.

Lyssna på VD Jeanette Svensson hur hon hyllar ESF-projektet Växtkraft Södertörns förmåga att hjälpa företaget att hitta sina viktiga utvecklingsområden.

Filmintervju 26 januari 2022

– Vi uppskattas för våra skräddarsydda och behovsanpassade insatser.

Det säger Tuva Senneby, utbildningssamordnare för de kulturella och kreativa näringarna inom Växtkraft Södertörn.

Se filmen där Tuva Senneby berättar om sitt arbete med företagen inom de kulturella och kreativa näringarna och hur Växtkraft Södertörn bidragit till både kompetensutveckling och att bredda företagens nätverk.

Filmintervju 18 januari 2022

Nyttan med karriärutvecklingssamtal

Frida Welin driver Nynäshamns kajakuthyrning och är en av dem som valt att använda Växtkraft Södertörn för att bygga på med kompetens. Frida har också dragit nytta av Växtkraft Södertörn genom karriärutvecklingssamtal med Eva Mirsch, studie- och yrkesvägledare inom Växtkraft Södertörn.Frida berättar om hur viktigt det är att ha någon att bolla sina yrkesdrömmar med och hur hon genom Växtkraft Södertörn fått chans att bredda sitt yrkesnätverk.

Webbinarium 15 december 2021

Återstart för kulturen

Vad innebär den för konst- och kulturutövare och vad behöver du kunna för att hänga med?

En panel med experterna Iwona Preis, vd Intercult & Smart, Martin Q.Larsson, inkubatorchef KLUMP Subtopia, Petra Garnås sångerska, retorikkonsult och sångcoach och Ulf Andersson-Greek, strategisk samordnare kultur i Region Stockholm svarar på frågorna och delar med sig av sina bästa tips.

Filmintervju 9 december 2021

Elin Lydahl, VD på Tom Tits Experiment i Södertälje

Tom Tits Experiment i Södertälje använde Växtkraft Södertörn för att kompetensutveckla medarbetarna. Med hjälp av Växtkraft Södertörn har man ökat kunskapen och förståelsen för den kreativa processen vid skapandet av bland annat nya utställningar.

Filmintervju 15 november 2021

Eva Mirsch, studie- och yrkesvägledare inom Växtkraft Södertörn

Eva berättar om betydelsen av att prata om sina yrkesdrömmar och hur hon med ett aktivt lyssnande hjälper anställda att hitta rätt i karriären.

Filmintervju 23 september 2021

Thomas Hugo, utbildningssamordnarna för handeln inom Växtkraft Södertörn

I filmen berättar Thomas om hur projektet, genom att utgå från företagens behov, erbjuder värdefulla kompetensutvecklingsinsatser till branschföretagen.

Filmintervju 10 september 2021

Malin Tärnqvist Lidström, utbildningssamordnarna
för besöksnäringen inom Växtkraft Södertörn

Malin arbetar som en av utbildningssamordnarna på Växtkraft Södertörn, med ansvar för besöksnäringen. Hör om hennes arbete med att stödja företag inom besöksnäringen som påverkats av coronapandemin.

Filmintervju 11 augusti 2021

Sissi E Nobel, hotelldirektör Scandic Skogshöjd &
Scandic Södertälje

Scandic Skogshöjd och Scandic Södertälje använde Växtkraft Södertörn för att utveckla språkkunskaperna i svenska för flera av sina medarbetare. Sissi E Nobel säger att detta varit en fantastisk möjlighet.

”Djupet i engagemanget från Växtkraft Södertörn är ju väldigt speciellt och framträdande för oss i den här branschen som måste bygga förtroende. Alla som deltog kom tillbaka och sa att detta varit så bra”

Inspirationsföreläsning 18 juni 2021

Digital marknadsföring - varför? Och hur?

Cecilia Victoria Kärrberg är vd på Digitalsnack och jobbar dagligen med att skapa affärsnytta genom digital kommunikation. Under denna föreläsning ger hon inspiration till hur man kan förhålla sig till digital
marknadsföring utifrån olika perspektiv och visar hur man kan använda sig av det på ett effektivt sätt.

Inspirationsföreläsning 27 april 2021

Hållbara affärer - de nya affärsmöjligheterna.

Jens Dolk gjorde 2011 till 2013 TV-programmet ”Mitt Kök” tillsammans med Tommy Myllymäki och driver sedan 2014 restaurangkedjan K-Märkt i Stockholm. Jens brinner för hållbarhet och berättar utifrån sin långa
erfarenhet hur tankar utanför boxen lett till både bra affärer och en planetvänligare matupplevelse.

Kontakt

Bengt Melin

kommunikatör
bengt.melin@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?