Möten som förändrar världen.

Ge ditt företag en starkare position

Växtkraft Södertörn bidrar till att öka företagens konkurrenskraft och stärka anställdas ställning på arbetsmarknaden.

Vi erbjuder:

 • kartläggning av kompetensutvecklingsbehov för att stärka företag och anställda
 • behovsanpassad utbildning till företagsledning och anställda
 • studie-och yrkesvägledning för anställda som behöver stöd i yrkesvalet

Kartläggning av kompetensutvecklingsbehov

För att stärka företagets konkurrenskraft erbjuder Växtkraft Södertörn hjälp med kartläggning av utvecklingsbehov både på verksamhetsnivå och på individnivå. Tillsammans med våra utbildningssamordnare och studie- och yrkesvägledare tar vi fram en plan för lämpliga kompetensutvecklingsinsatser för ditt företag.

Behovsanpassad utbildning

Utbildningsbehovet i ett företag kan se olika ut. Det kan till exempel handla om:

 • certifierade utbildningar för personer med lång yrkeserfarenhet men utan formell behörighet
 • strategisk affärsutveckling för personer i ledande position
 • språkkurser för de som behöver utveckla sina kunskaper i svenska, antingen på grundnivå eller yrkesnivå
 • kompetensutveckling inom e-handel
 • behörighet till högskoleutbildning för personer utan avslutad gymnasieexamen
 • inspirationsföreläsningar som ger tankar och insikter om den framtida arbetsmarknaden
 • seminarier och workshops med forskare som ger en fördjupad kunskap om till exempel digitalisering, e-handel, centrumutveckling och enskilda branschers affärsutvecklingsbehov

Växtkraft Södertörns kompetensutveckling bygger på både kortare och längre, företagsanpassade utbildningsinsatser. Utbildningsinsatserna kommer i hög grad att matcha individer med det reguljära utbildningssystemet, men även producera och upphandla utbildningar för att erbjuda så skräddarsydda lösningar som möjligt.

 • Insatserna är flexibla och anpassade till den anställdes situation
 • Undervisningen genomförs till stor del på distans via en digital lärplattform
 • De teoretiska delarna kan kompletteras med arbetsplatspraktik i de fall detta är motiverat

Vägledning och karriärplanering

Växtkraft Södertörn erbjuder samtal med studie- och yrkesvägledare, för anställda som saknar en viss utbildning, har frågor kring validering, gesällbrev eller har andra funderingar kring vidare studier eller byte av yrke.

Vi erbjuder också ett karriärplaneringsprogram Pdf, 256.4 kB. för anställda som vill bli klarare över sina vägval i yrkeslivet. Programmet ger insikt om drivkrafter, erfarenheter och färdigheter i syfte att klargöra behovet av kompetensutveckling.

Under ett antal träffar får den som deltar, tillsammans med våra studie-och yrkesvägledare:

 • identifiera den nuvarande kompetensen
 • göra omvärldsanalyser och komma fram till hur ett framtida arbetsliv kan se ut
 • göra en handlingsplan för framtiden, inklusive eventuell kompetensutveckling
 • vid behov ta fram relevanta ansökningshandlingar

Saknar du något på denna sida?