Möten som förändrar världen.

Växtkraft Södertörn

Stöd till kompetensutveckling för företag som påverkats av coronapandemin

Handeln, besöksnäringen och de kulturella och kreativa näringarna har drabbats hårt under coronapandemin. Restriktionerna har skapat nya levnadsmönster som kraftigt påverkat våra konsumtions-, fritids-, och nöjesvanor.

Därför bidrar nu Växtkraft Södertörn till att stärka ditt företags konkurrenskraft och ge anställda en starkare position på arbetsmarknaden.

Projektet erbjuder kompetenskartläggning och behovsanpassad utbildning till både företagets ledning och anställda. För den som är osäker på sitt yrkesval i samband med en karriärväxling erbjuder Växtkraft Södertörn stöd via studie- och yrkesvägledare.

Växtkraft Södertörn, som finansieras av Europeiska Socialfonden, vänder sig till företag registrerade i Stockholms län. Projektet sker i samverkan med Botkyrka, Haninge, Nykvarn, Nynäshamn, Södertälje och Tyresö kommun. Växtkraft Södertörn har utvecklats av Campus Nynäshamn och Näringslivsenheten i Nynäshamns kommun tillsammans med ett antal företag inom de sex kommunerna på Södertörn.

Branschnätet

Branschnätet är till för dig som deltar i Växtkraft Södertörn och ger dig möjlighet att presentera företaget, nätverka och hitta samarbetspartners eller inspiratörer.

Här får du också tips på relevant kompetensutveckling och aktuell omvärldsbevakning för er bransch så att du slipper leta i det stora informationsutbudet.

För att komma in på Branschnätet behöver du inloggningsuppgifter. Vi ber vi dig kontakta Eva Mirsch, Växtkraft Södertörn, eva.duse-mirsch@nynashamn.se, om du saknar inloggningsuppgifter.

gula stjärnor i ring på blå bakgrund
färgade linje

Under fliken Filmer & Inspirationsföreläsningar nedan hittar du fördjupande information om Växtkraft Södertörn. Här berättar deltagare, teammedlemmar och inspirationsföreläsare om ämnen med koppling till projektet.


färgade linje

Filmintervju 26 januari 2022

- Vi uppskattas för våra skräddarsydda och behovsanpassade insatser.

Det säger Tuva Senneby, utbildningssamordnare för de kulturella och kreativa näringarna inom Växtkraft Södertörn.

- Vår modell utgår helt från företagens och individernas behov, vi vill ge dem kompetenser som är användbara och gör skillnad för deltagarna. Vi kan finansiera väldigt många olika typer av kompetensutveckling, men också stötta med karriärvägledning och coaching.

Se filmen där Tuva Senneby berättar om sitt arbete med företagen inom de kulturella och kreativa näringarna och hur Växtkraft Södertörn bidragit till både kompetensutveckling och att bredda företagens nätverk.

färgade linje

Växtkraft Södertörn är ett tidsbegränsat projektet och pågår mellan den 1 september 2020 och december 2022.

Vill du veta mer om vad Växtkraft Södertörn kan göra för dig och ditt företag gå gärna in på vår kontaktsida. Använd formuläret för att bli kontaktad eller ring direkt till någon av oss i teamet.

Prenumerera på Växtkraft Södertörns nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Fyll i så fall i din e-postadress här under så sätter vi upp dig på vår prenumerantlista.

Kontakt

Jeanette Olsson

projektledare
jeanette.olsson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?