Möten som förändrar världen.

Växtkraft Södertörn

Stöd till kompetensutveckling för företag som påverkats av coronapandemin

Handeln, besöksnäringen och de kulturella och kreativa näringarna har drabbats hårt under coronapandemin. Restriktionerna har skapat nya levnadsmönster som kraftigt påverkat våra konsumtions-, fritids-, och nöjesvanor.

Därför bidrar nu Växtkraft Södertörn till att stärka ditt företags konkurrenskraft och ge anställda en starkare position på arbetsmarknaden. Projektet erbjuder kompetenskartläggning och behovsanpassad utbildning till både företagets ledning och anställda. För den som är osäker på sitt yrkesval i samband med en karriärväxling erbjuder Växtkraft Södertörn stöd via studie- och yrkesvägledare.

gula stjärnor i ring på blå bakgrund

Växtkraft Södertörn, som finansieras av Europeiska Socialfonden, vänder sig till företag i Botkyrka, Haninge, Nykvarn, Nynäshamn, Södertälje och Tyresö kommun. Projektet har utvecklats i samverkan mellan Campus Nynäshamn och Näringslivsenheten i Nynäshamns kommun tillsammans med ett antal företag inom de sex kommunerna på Södertörn.

färgade linje

Thomas Hugo arbetar som en av utbildningssamordnarna på Växtkraft Södertörn, med ansvar för handeln. I filmen berättar han om hur projektet, genom att utgå från företagens behov, kan erbjuda värdefulla kompetensutvecklingsinsatser till branschföretagen.

färgade linje

Ett företag som dragit nytta av Växtkraft Södertörn är Scandic Skogshöjd och Scandic Södertälje. Hotellen använde Växtkraft Södertörn för att utveckla språkkunskaperna i svenska för flera av sina medarbetare. Sissi E Nobel, hotelldirektör och som leder verksamheten, säger att detta varit en fantastisk möjlighet.

”Djupet i engagemanget från Växtkraft Södertörn är ju väldigt speciellt och framträdande för oss i den här branschen som måste bygga förtroende. Alla som deltog kom tillbaka och sa att detta varit så bra”

Se hela intervjun här:

färgade linje

Malin Tärnqvist Lidström arbetar som en av utbildningssamordnarna på Växtkraft Södertörn, med ansvar för besöksnäringen. Hör om hennes arbete med att stödja företag inom besöksnäringen som påverkats av coronapandemin.

färgade linje

Projektet är tidsbegränsat och pågår mellan den 1 september 2020 och december 2022.

Vill du veta mer om vad Växtkraft Södertörn kan göra för dig och ditt företag gå gärna in på vår kontaktsida. Använd formuläret för att bli kontaktad eller ring direkt till någon av oss i teamet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Fyll i så fall i din e-postadress här under så sätter vi upp dig på vår prenumerantlista.

Kontakt

Jeanette Olsson

projektledare
jeanette.olsson@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?