Möten som förändrar världen.

Trygga föräldrar i utbildning och samhälle

Några av de utmaningar som nyanlända i Sverige står inför är att lära sig det svenska språket och bilda sociala relationer. Som nyanländ förälder kan det bli svårare på grund av tidsbrist och många ansvarsområden.

I vårt dagliga arbete i Nynäshamns kommun har vi uppmärksammat att nyanlända föräldrar behöver särskilt stöd, därför kommer vi nu att erbjuda specialtjänster genom ett projekt inom socialförvaltningen och Campus Nynäshamn.

Vi stärker dig i din föräldraroll och underlättar integrationsprocessen genom stöd för språkutveckling. Vi stöttar även i sådant som handlar om regler och vanor i Sverige. .

Sara på socialförvaltningen kan hjälpa dig med:

 • Möten med väletablerade nyanlända i det svenska samhället som kan dela med sig av sina erfarenheter
 • Deltagande i kulturaktiviteter med svenska medborgare för att lära dig mer om svensk kultur
 • Dialogmöten med anställda inom socialtjänsten
 • Möten med olika företagare för att förstå behoven på den svenska arbetsmarknaden
 • Kontaktytor och guidning för hjälp med att starta eget företag eller göra investeringar

Katarzyna på Campus Nynäshamn kan hjälpa dig med:

 • Individanpassad studiehandledning i svenska.
  Skicka sms till Katarzyna om du behöver stöd med språket.

Ahmad på Campus Nynäshamn kan hjälpa dig med:

 • Samhällsinformation, så att du själv kan uträtta diverse ärenden såsom kontakt med myndigheter.
 • IT-stöd
 • Fritidsaktiviteter och möten med föreningar i syfte att skapa en meningsfull fritid för dig och dina barn.

Kontakt

Katarzyna Duszynska

Campus Nynäshamn
072 467 20 85
katarzyna.duszynska@nynashamn.se

Anna Torstensson

Socialförvaltningen
08 520 688 40
anna.torstensson@nynashamn.se

Ahmad Wael Rihawi

Campus Nynäshamn
076 125 83 57
ahmad.rihawi@nynashamn.se

Telefontid

måndag-fredag 9-16

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?