Validering på Campus Nynäshamn

Hur går det till?

  • En person har kunskaper och kompetenser från tidigare. Det kan vara kunskaper som personen själv vet att hen kan validera, eller kunskaper som en handläggare eller lärare bedömer som möjliga att validera.
  • Personen får information om möjligheter till validering genom Campus Nynäshamns hemsida, av en studie- och yrkesvägledare, lärare, handläggare eller arbetsgivare.
  • En studie- och yrkesvägledare, lärare eller utbildningsledare kan berätta mer om hur det går till och ge information om processen
  • Personen anmäler sig till validering
Process validering

Kartläggning av kompetens

Kartläggningen syftar till att bedöma om validering är möjlig. Den mäter allmänna kunskaper och övergripande yrkeskunskap. Validanden lämnar även in arbetsintyg, tjänstgöringsintyg och betyg/intyg från utbildningar och kurser som kan vara aktuella för validering till valideringsansvarig. För utbildningar inom Yrkeshögskolan lämnas även namn på referenspersoner.

Kartläggningen sker enligt ett formulär och i ett samtal med lärare eller utbildningsledare. Den som vill validera fyller i ett dokument om sina erfarenheter inom det område som hen vill validera.

Individuell planering

Valideringsansvarig lärare och validand bokar in och planerar valideringen. En handlingsplan upprättas.

Bedömning av kompetens

Validanden träffar en valideringsutförare, som kan vara en lärare och/eller handledare på en arbetsplats. Där görs en djupintervju och en bedömning av individens kunskaper.

Vidare bedömning

Validanden får utföra ett antal arbetsuppgifter och teoretiska test som visar om hen har de kunskaper som krävs. Observera att detta kan ta tid.

Beslut

Inom yrkeshögskoleutbildningar tar ledningsgruppen beslut om tillgodoräknande av kompetens.

Dokumentation

Validanden får alltid ett intyg eller betyg på sina kunskaper efter en validering. Inom kommunal vuxenutbildning krävs prövning för att få ett betyg. Det som valideras är kurser eller delar av kurser. Man kan alltså inte validera hela apl, utan bara de kurser eller delar av kurser som ingår där.

Inom YH kan validanden få intyg eller betyg efter validering av hel eller del av kurs.

Uppföljning

För de som validerat utbildning inom kommunal vuxenutbildning sker ett samtal med en studie- och yrkesvägledare för att planera vidare studier om kunskaperna behöver kompletteras efter validering. Studerande inom Yrkeshögskolan planerar detta med sin utbildningsledare.

Utvärdering

Validanden och valideringsansvarig utvärderar valideringen utifrån vissa kriterier. Validering är en synlig del av Campus Nynäshamn och Nynäshamns kommuns systematiska kvalitetsarbete.

Kontakt

Yasemin Kan

projektledare
yasemin.kan@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?