Våra metoder

För att säkerställa att de metoder som utvecklas i projektet gör nytta har projektgruppen stöd av representanter i referens- och arbetsgrupper. I dessa grupper ingår bland annat rektorer, enhetschefer inom vården, representanter från Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen.

Metoderna som utvecklas publiceras allt eftersom de produceras.

APL
Genom samlade erfarenheter och samtal i arbets- och referensgrupper har projektet arbetat fram en lathund för apl (arbetsplatsförlagt lärande). Lathunden är ett levande dokument som löpande utvärderas och uppdateras.
Läs den framtagna apl lathunden

Validering
Validering är en strukturerad kartläggning och bedömning av en persons kunskaper och kompetenser, oavsett hur, var eller när de förvärvats.

Det kan handla om kompetenser, erfarenheter och kunskaper som personen har skaffat sig genom:

 • tidigare yrkesarbete i Sverige eller utomlands
 • praktik i Sverige eller utomlands
 • fortbildning på tidigare eller nuvarande arbetsplats
 • självstudier
 • olika utbildningar eller kurser med betyg eller intyg
 • annan erfarenhet, såsom fritidsintressen, samhällsengagemang eller annat

Validering är tillgängligt för:

 • De som har kunskaper eller kompetenser, som de vill ha dokumenterade.
 • De som är antagna inom en utbildning på Campus Nynäshamn.
 • De som avser att gå en utbildning inom Campus Nynäshamn.

Mer om valideringsprocessen

Studie- och yrkesvägledning
Studie- och yrkesvägledning behövs för att den studerande skall få en tydlig koppling mellan sina kompetenser och egenskaper, sina studier och arbetslivet. Projektet arbetar med att utveckla studie- och yrkesvägledning i vid och snäv bemärkelse.

Studie-och yrkesvägledning i snäv bemärkelse är den personliga vägledningen som en studie- och yrkesvägledare ger till den studerande i form av vägledningssamtal, individuellt och i grupp.

Studie-och yrkesvägledning i vid bemärkelse innebär att hela Campus Nynäshamn ska bidra till att ge den studerande kunskaper och färdigheter som hjälper dem att fatta beslut om framtida studie- och yrkesval. Det handlar till exempel om praktiska arbetslivserfarenheter, undervisning som rör arbetslivet, studiebesök, utbildningsinformation och aktiviteter för att utveckla självkännedom.

Syv-plan
För att alla inblandade ska förstå vad studie- och yrkesvägledning innebär, har projektet tagit fram en plan för studie- och yrkesvägledning som är känd av studerande, vägledare, lärare och skolledning.

Syftet med syv-planen är att gynna våra studerande och hjälpa dem att utvecklas som personer och mot ett arbetsliv. Genom studie- och yrkesvägledning i olika ämnen får de studerande flera tillfällen att prata om sina egenskaper, behov, önskemål och drivkrafter. De får valkompetens, och större chanser att navigera och välja bland de olika möjligheter som finns.

Målen med studie- och yrkesvägledning på Campus Nynäshamn är studerande ska ges möjlighet att:

 • Arbeta med självkännedom, det vill säga övningar som klarlägger motivation, drivkrafter och intressen, kunskaper, erfarenheter och färdigheter
 • få en fördjupad kunskap om olika branscher och yrkesroller, och kontakter med arbetslivet, genom t ex studiebesök, jobbskuggning, praktik- och apl-platser
 • ha kännedom om arbetslivets och arbetsmarknadens villkor när det gäller bl.a. arbetsrätt och arbetsmiljö generellt och om möjligt, inom sin studieinriktning
 • kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval, som inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund, samt ha möjlighet att få sina kunskaper validerade.

Digitalisering

ePortfolio
Just nu testar vi det digitala verktyget ePortfolio, som finns i läroplattformen Its learning. Först ut att prova verktyget är två studerande med respektive handledare inom YH-utbildningen bryggeriteknik.

ePortfolion gör det möjligt för yrkeslärare, studerande och handledare att föra en direkt kommunikation under apl/LIA perioden med hjälp av text och bild.

Syftet är att skapa en löpande kontakt och dialog och på så vis snabbare identifiera eventuella problem och frågeställningar som kan uppstå mellan parterna. Det blir även möjligt för lärare och studerande att ladda ner digital historik av apl/LIA perioden.

CRM system
CRM betyder Customer relationship management och är ett digitalt verktyg för företagskontakter. Projektet har tillsammans med flera avdelningar i kommunen varit delaktiga i en kartläggning av olika CRM-alternativ inför en digitalisering av de kontakter som skapas med näringslivet.

Ett CRM system är en viktig kärna när man jobbar med näringslivskontakter, både privat och offentligt. Det skapar en tydlig struktur och samverkan som leder till viktiga synergier då flera användare kan dokumentera information i samma verktyg.

Efter ett omfattande arbete genom hela genomförandefasen av projektet, är äntligen CRM-verktyget igång och kan bidra med att bygga broar mellan utbildning och arbetsliv.

ESF flagga

Kontakt

Yasemin Kan

projektledare
yasemin.kan@nynashamn.se

Sidan senast ändrad:

Saknar du något på denna sida?

På campusnynäshamn.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?